Lastekaitsetöötajad kohtusid Tormas

Maakonna kolmeteistkümnest omavalitsusest on lastekaitsetöötaja ametis kokku kümnes, ülejäänutes täidab neid ülesandeid sotsiaaltöötaja. Teiste maakondadega võrreldes on Jõgevamaa seega suhteliselt heas seisus, sest kaugeltki kõikides maakondades pole seda tööd nii vajalikuks peetud.

Kokkusaamistel on alati ka mingi läbiv teema ning lisaks sellele annab kohalik lastekaitsetöötaja teistele ülevaate tööst oma piirkonnas. Sedakorda tutvustas Torma valla lastekaitsespetsialist Eha Vesiko omakandi probleeme ja tegemisi. Jõgeva valla lastekaitsetöötaja Evelin Tiitsaar rääkis aga õppe- ja tööreisist Sotimaale.

Seekordne ümarlaud kujunes eelmistest mõneti erinevaks. Nimelt on maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist Imbi Jäger, kes on ühtlasi olnud seniste ümarlauanõupidamiste kokkukutsuja, otsustanud oma ametist lahkuda ja minna tööle Kiigemetsa kooli. Ta tutvustas kokkutulnuile oma töö jätkajat Miina Meristet.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus