Lasteaiahoone energiatõhusus vajab parandamist

Neljapäeval teoks saanud Põltsamaa vallavolikogu istungil nõustusid vallavolikogu liikmed nõustusid lasteaiale “Tõruke” kavandatava toetuse taotlemisega.


Volikogus oli arutusel pika ja keerulise nimetusega eelnõu “Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlemine”.

Seda teemat kommenteerinud Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et see eelnõu on üks esimestest niisugustest eelnõudest, mis puudutab tulevase ühisvalla tulevikku. Eelnõus kavandatakse toetuse taotlemist Põltsamaa linnas asuvale lasteaiale “Tõruke” lasteaiahoone energiatõhususe suurendamiseks.

Vallavanem lausus, et kui ajalukku tagasi vaadata, siis on selle lasteaiahoone kunagi majandid ühiselt ehitanud. Täpsemalt ehtiati see maja 1983. aastal majandite ühiseks lastepäevakoduks. Hoone valmimisest alates on siin lasteaias käinud lapsi nii Põltsamaa linnast kui kogu piirkonnast. Eelmise aasta oktoobrikuu seisuga käib “Tõrukese” lasteaias 182 last, kellest 91 kohalikest omavalitsustest väljastpoolt Põltsamaa linna. “Tõrukese” lasteaias on tavalaste rühmadele kõrval olemas erivajadustega lastele mõeldud sobitus-, tasandus- ja arendusrühmad.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse välja kuulutatud voorust on võimalik taotleda toetust lasteaedade energiatõhususe parandamiseks. Põltsamaa linna poolt on KIK-ile esitamiseks taotlus juba koostatud. Plaanitavate tööde nimistusse kuulub ventilatsiooni- ja küttesüsteemi uuendamine, välisseinte ning põrandate soojustamine ja uute akende paigaldamine. Tööde orienteeruv maksumus on 577 000 eurot, kuid tegelik hind selgub pärast ehitushanke läbi viimist. Plaanitavate tööde tulemusena paraneb lasteaiahoone energiaklass.

Tõnsoni sõnul oodatakse praegu lasteaiahoone energiatõhususe parandamiseks kavandatavate tööde osas kõigi Põltsamaa piirkonna nelja ühineva omavalitsuse toetust. Põltsamaa vallavolikogu liige Väino Treiman tundis huvi, kas praeguse Põltsamaa valla lasteaedadele on plaanis samasugust toetust taotleda. Toivo Tõnson lausus, et Põltsamaa vallal ei ole kavas niisugust toetust taotleda. Tegelikult ei saagi Põltsamaa vald sellist taotlust KIK-ile esitada, sest ei valla lasteaiad ei vasta sellistele tingimustele, mida taotluse esitamisel nõutakse. Lasteaias peab olema vähemalt 40 last.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus