Lasteaia remontimiseks võetakse laenu

Viimase Põltsamaa linnavolikogu istungil toetasid volikogu liikmed 274 318 euro suuruse omafinantseeringu tasumiseks lasteaed Tõrukese renoveerimisel laenu võtmist.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder lausus, et nii Põltsamaa linnavolikogu kui ka Põltsamaa-, Pajusi- ja Puurmani valla volikogud on heaks kiitnud ühinemislepingu, kus üheks investeeringuobjektiks aastal 2018 on Põltsamaa linnas asuv lasteaed Tõruke. Põltsamaa linnale on piirkonna ühinevate omavalitsuste poolt antud volitus esitada sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotlus toetuse saamiseks. Majandusnõuniku sõnul on see taotlus rahuldatud ja nüüd on aeg alustada projekti elluviimisega. Põltsamaa linnavolikogul tuleb KIK-ile esitada volikogu otsus Põltsamaa linnapoolse omafinantseeringu kohta summas 274 318 eurot. KIK-i toetuse suuruseks on 363 630 eurot ning kogu projekti maksumus 637 948 eurot. Septembris alustatakse projekteerimishankega, projekteermine peab olema lõpetatud järgmise aasta veebruariks. Seejärel saab läbi viia ehitushanke, mis võimaldab suvekuudel ehitus-remonditöid teha. Kogu projekt peab olema lõpetatud 2018. aasta 31. detsembriks.

Margus Ääremaa küsis eelnõu ettekandjalt, kas omafinantseeringu toetus makstakse välja Põltsamaa linna käesoleva aasta eelarvest. Nii on see kirjutatud ka ühinemislepingusse. Teatud summa on käesoleva aasta eelarvesse kirjutatud projekteerimise eest tasumiseks. Kõik sõltub aga hanke tulemustest ja ajagraafikust, millal esimesi väljamakseid tegema hakatakse. Seadusest tulenevalt tuleb kõigepealt tasuda töö tegijale, alles siis saab toetusraha.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus