Lasteaednikud avardasid Põltsamaal ja Jõgeval silmaringi

24. ja 25. juulil võõrustas Põltsamaa lasteaed Mari Eesti Lasteaednike Liidu korraldatavat suveseminari “Kodupaiga kultuurikeskkond õpikeskkonna toetaja alushariduses”. Seminaril avardati silmaringi möödanikule ja traditsioonidele tuginedes, külastati Jõgeva lasteaeda Karikakar ja Kassinurme linnamägesid.

Neljapäeval avasid lasteaia Mari õuel suveseminari selle direktor Tiia Kaeramaa ja Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse esimees Liili Pille. Seejärel kuulati Põltsamaa lossikompleksis restoranis Konvent Tartu ülikooli dotsent Olga Schihalejevi loengut “Õpetaja rollist kultuurikandjana”. Lossihoovis olid avatud õpitoad. Põltsamaa muuseumi juhataja Rutt Tänav tutvustas linna ja lossi ajalugu, käsitöökunstist andis ülevaate Käsiteokoja perenaine Katre Arula  koos oma abilistega, koolituse viisid läbi ka toidumuuseumi esindajad. Õhtu lõpetas “lossiprouade pidu” Konvendis, kus lasteaia Mari õpetaja Tuuli Jukk õpetas erinevate rahvaste tantse. Tervituskõne pidas Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots,” rääkis Tiia Kaeramaa.

“Reedel sõideti Jõgevale, kus külastati hiljuti valminud lasteaia Karikakar moodsat hoonet, seal peeti ka Eesti Lasteaednike Liidu üldkoosolek. Punkt pandi seminarile Kassinurmes, kus kauaaegne lasteaiapedagoog ja teenekas kodu-uurija Asta Paeveer viis läbi loitsutseremoonia ja pajatas rahvakommetest,” lisas ta.

“Osalejaid on seminaril sada. Tõenäoliselt on ainsaks meheks ühe lasteaiaõpetaja poeg Holar Sepp, kes on viibinud kõigil suveseminaridel ja nüüd täiskasvanuna on sel sündmusel fotograafiks,” lausus Kaeramaa.

Tiia Kaeramaa sõnul toimuvad Eesti Lasteaednike Liidu suveseminarid erinevates Eestimaa paikades. “Et Jõgeval on seminar korra toimunud, otsustati see tänavu korraldada Põltsamaal. Lasteaed Mari on aktiivne kaasalööja ka Eesti Lasteaednike Liidu tegemistes. Hiljuti liitus selle ühendusega kuus meie õpetajat,” ütles ta.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus