Lasteaedade juhid Palamusel

Kui Jõgevamaa lasteaedade juhtide sektsiooni liikmed 22. novembri hommikul Palamuse uude lasteaeda jõudsid, oli laste liikumistund avaras aatriumis juba alanud. Nii tundub kõige palamuslikum kirjeldada meie õppepäeva algust.


Uksel tervitasid külalisi särasilmil lasteaia direktor Marika Merusk ja õppealajuhataja Amino Põldaru. Meie silmad suundusid kohe ümbrust uurima. Õnneks saime mõne hetke pärast leevendada oma suurt uudishimu ja jalutada perenaiste selgituste saatel vastvalminud majas. Palju ruumi ja avarust, kaasaegsed ja energiasäästlikud lahendused, lastele ja töötajatele sõbralik keskkond – need kõik olid ühtviisi muljetavaldavad ja kadedakstegevad.

Pererahva lahkel loal jätkasime samas majas ka sektsiooni õppepäeva. Päeva peaeesmärgiks oli seekord juhtide avaliku esinemise oskuse arendamine. Selles aitas meid avalike esinemiste praktik, koolitaja Janek Tuttar. Ta pööras erilist tähelepanu argumenteerimise vajalikkusele, kuulajate mõjutamisviisidele ning õppisime rohkete näidete abil ebaõnnestumisi vältima. Koolitajat oli hea kuulata, saadud teadmised olid õpetlikud ja juhtidele tööks vajalikud.

Veel räägiti õppepäeval sellest, kuidas kasutada lasteaias interaktiivset puutetundlikku ekraani, mida tutvustasid TK-Team Baltic AS esindajad Helys Palk ja Janel Palm. ETKA Andras esindaja Sirje Plaks tutvustas, milliseid võimalusi pakub projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” kontseptsioon „Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks väikelaste vanematele“. Lepiti kokku, et lasteaiad on vahendajaks, et antud võimalused vanemateni ka jõuaksid.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus arenduse, terviseedenduse ja turvalisuse spetsialist Maiu Veltbach vedas vestlust, kus arutasime, kuidas laste turvalisuse nimel koostööd teha. Üksmeelselt leiti, et juba pika traditsiooniga lasteaedade sügisesed tervisepäevad „Liigun õues, tervis põues“ on hästi oma eesmärki täitnud ja neid tuleb jätkata. Kuna Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) maakondlikku koordinaatorit hetkel Jõgevamaal ei ole, aga ülesannet on vaja täita, otsustati teha Tervise Arengu Instituudile ettepanek kinnitada koordinaatoriks Põltsamaa lasteaia Tõruke tervishoiutöötaja Piret Põldre.

Arutati ka juhtide sektsiooni edasisi tööplaane (võimalikud koolitusteemad, projektid), tänati hästi õnnestunud sügiseste piirkondlike tervisepäevade korraldajaid Tiheda, Pisisaare ja Siimusti lasteaeda, samuti lahket pererahvast.

Jõgevamaa lasteaedade juhtide sektsiooni esimehe teatepulk läks üle Põltsamaalt Palamusele, sest Mari lasteaia direktor Tiia Kaeramaa andis juhtimise üle Marika Meruskile.

TIIA KAERAMAA, lasteaia Mari direktor

blog comments powered by Disqus