Lasteaed soojem ja ilusam

Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder rääkis Vooremaale, et Euroopa Liidu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kaasrahastatud projekt “Energiasääst Jõgeva lasteaia Rohutirts hoones? on edukalt lõppenud, samuti on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel kõnealuses asutuses uuendatud ka teise korruse elektriinstallatsioon.

Eelmisel nädalal korraldas lasteaed tegijatele pisikese tänuürituse. ?Kui lapsed esimest korda renoveeritud ruumidesse sisse tulid, jäi üks kolmeaastane tüdruk ukselävel seisma ja rõõmustas, et siin on nüüd nii ilus,? meenutas lasteaia juhataja Liivi Noodla. Just lapse tähelepanek on juhataja meelest kõige hinnatum vastukaja tehtud tööle. ?Väike tüdruk märkas, et vana, aukudega põranda asemel oli äkki uus põrand, me olime ka pisut uut mööblit juurde saanud,? rääkis Noodla.

Tegutseda tuli kiiresti

Erki Tederi sõnul on äärmiselt oluline, kuidas Euroopa Liidust raha küsida. Kui ta projekti “Energiasääst Jõgeva lasteaia Rohutirts hoones? valmis kirjutas ja konkursile esitas, kahtles isegi linnapea Viktor Svjatõ?ev, kas raha ikka antakse. ?94 laekunud taotlusest rahastati vaid 22,? on linnapea tagantjärele rõõmus.

2005. aasta veebruaris välja kuulutatud Phare kohalike omavalitsuste energiasäästu toetusskeemis olid Tederi sõnul taotlemise tingimustes täpselt kirjas tegevused, millele raha eraldatakse: hoonete välispinna soojustamiseks ja küttesüsteemi renoveerimiseks.

?Sealt tuli mul kohe ka mõte, et seda võimalust tuleks meil kasutada, kuna praktiliselt kõik linnale kuuluvad hooned vajavad soojustamist ja küttesüsteemi energiasäästlikumaks muutmist. Tegutseda tuli kiiresti, sest aega rahataotluse esitamiseks oli täpselt kaks kuud. Linna juhtkonnaga nõu pidades otsustasime taotleda toetust lasteaia Rohutirts hoone energiasäästlikumaks muutmiseks, sest väikestele lastele on parajalt soe ruum väga tähtis,? rääkis Erki Teder Vooremaale.

Käsil uus arengukava

Raha taotlemine tõi endaga kaasa ka märkimisväärsed rahalised väljaminekud, sest koostada tuli hoone energiaaudit ja vajalikud ehitusprojektid. Ooteaeg projekti esitamisest kuni raha määramiseni kestis üle viie kuu.

?Õnneks nüüd, kui kasutame struktuurifondide toetusi, on otsustamise tähtajad üldjuhul mitte rohkem kui kolm kuud,? märkis Teder, kes on Jõgeva Linnavalitsuse arenduse peaspetsialistina projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimisega tegelenud kaks aastat.

Praegu on Erki Tederil käsil Jõgeva linna uue arengukava koostamise koordineerimine. Uue arengukava projekt tuleb avalikustamisele detsembrikuus ja arenduse peaspetsialist loodab, et ka linnaelanike huvi selle vastu saab olema suur.

Arengukava koostamine on Tederi sõnul viinud teda arusaamisele, kui oluline on pidevalt tegelda meid ümbritseva sotsiaalmajandusliku olukorra analüüsimisega ja lisaks ka tulevikuseirega.

?Jah, see on veel kõigi Eesti väiksemate omavalitsuste nõrk külg. See on ajamahukas töö ja ainus võimalus seda teha on ühendada võtmevaldkondade ametnike erialane kompetents ja teadmised, seetõttu pööran nüüd tähelepanu omamoodi arendustegevuse struktuuri kujundamisele linnavalitsuse sees,? rääkis Teder.

Augusti lõpus esitas Teder suurema rahataotluse toetuse saamiseks Norra ja EMP finantsmehhanismidest, et renoveerida uue staadioni abihoone, ehitada tribüün ja soetada inventari. Rahandusministeeriumi andmetel on ka seal väga palju rahataotlejaid.

Erki Teder valmistub raha taotlemiseks ka uue EL eelarveperioodi struktuurifondidest. ?Linnavalitsus loodab saada toetust lasteaedade renoveerimiseks, samuti ühe huvikooli jaoks. Väga atraktiivne projektiidee on jõuluvana teemapark, mida linnavalitsuses 2007. aastal mahukamaks projektitaotluseks vormima hakkame,? rääkis Erki Teder lähematest plaanidest.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus