Lasteaed Mari saadab oma lapsi kooli

Põltsamaa lasteaed Mari saadab tavaliselt kooli ühe rühma  lapsi, tänavu on lasteaia lõpetanud ja kooliteed alustavaid lapsi pooleteise rühma jagu.

Esmaspäeval kogunesid lasteaias pedagoogilise nõukogu koosolekule kõik rühmaõpetajad ja muud pedagoogid. Lasteaia juhataja asetäitja õppe-kasvatustöö alal juhataja ülesannetes Tiia Kaeramaa sõnul esitasid rühmaõpetajad ja muud pedagoogid aastasest tööst kokkuvõtted. Juhataja andis pedagoogilisele nõukogule ülevaate laste kooli valmidusest. Pedagoogilise nõukogu liikmed tõdesid, et lapsed on kooliks hästi valmis. Koosolekul vaadati läbi ka lasteaia arengukava ning kavandati sellest lähtuvalt uue õppeaasta ettevõtmised ja tööd.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus