Laste Vabariik alustas Põltsamaalt

Tuleval aastal tähistab Eesti Vabariik väga olulist ja väärikat sünnipäeva, 100. juubelit. Kui inimene jõuab oma sajanda sünnipäevani küllalt harva, siis riigi jaoks pole selline vanus veel kuigi kõrge, sest riik kestab läbi uute peale kasvavate põlvkondade. Sajas juubel on väärikas tähtpäev ning seda tähistatakse kõikjal üle Eesti mitmesuguste ettevõtmiste ja sündmustega.


Lastele suunatud Eesti Vabariigi 100. juubelile pühendatud ürituste sari Laste Vabariik alustas oma teekonda Põltsamaalt. Laste Vabariigi üks projektijuhtidest, Marju Kask, lausus, et sellise ürituse idee tekkis juba ülemöödunud aastal, kui Eesti Vabariik 100 pidustuste programmi ette valmistama asuti. Noortejuhid jõudsid üksmeelsele seisukohale, et ka lastele võiks seoses Eesti riigi olulise juubeliga midagi põnevat ja kaasahaaravat korraldada.

Atraktiivne ja põnev lasteüritus

Noortejuhid arvasid, et tuleks korraldada ühiste jõududega mõni suur kogu Eestit hõlmav lasteüritus, sest ükski midagi suurt ette võtta ei jõua ja selleks napib ka ressursse. Kindlasti tuli lasteürituse korraldamisel mõelda sellele, et see oleks ühelt poolt atraktiivne ja põnev ning teiselt poolt kannaks olulisi väärtusi ja räägiks lastega neile arusaadavas keeles 100 aastaseks saava Eesti riigi lugu.

Marju Kase sõnul otsustasid nad korraldada lastele mõeldud ürituse mobiilsena, et see jõuaks võimalikult paljude lasteni ning ei toimuks ainult Tallinnas ja Tartus. Õnneks asus ettevõtmist toetama Silber Auto, tänu millele see üritus Eesti erinevatesse paikadesse jõuabki.

Laste Vabariiki korraldava seltskonnaga sõidab kaasa auto, kus on olemas spetsiaalne lava lasteetenduse korraldamiseks. Mängitakse etendust “Kõige parem kingitus”, mille on kirjutanud Kätlin Vainola.

Näitetrupis lööb kaasa neli näitlejat, kes osaliselt kehastavad inimkaraktereid, osaliselt nukke. Laste Vabariik koosneb kolmest erinevast osast. Üheks osaks on laval toimuv etendus, kus pakutakse võimalust ka kohalikel lastel ja noortel esineda, teise osa moodustab labürint-mänguala, mis pakub lastele ohtralt võimalusi avastamiseks, tegutsemiseks ja kaasa mõtlemiseks.

Kolmanda osana käivad Laste Vabariigiga kaasas töötoad, kus pakutakse lastele käelist tegevust. Vanuselises mõttes selles ettevõtmises piiranguid ei ole, kuigi näiteks mänguala on sellises kõrguses üles ehitatud, et täiskasvanul on seal ebamugav olla aga lapsel põnev liikuda. Kõik kuni 12aastased Laste Vabariigi üritusel osalevad lapsed saavad Laste Vabariigi passi, mis tagab kas tasuta või soodustingimustel sissepääsu Laste Vabariigi partnerite korraldatavatele lasteüritustele. Sellise soodustuse pakkumisega loodetakse kasvatada tuleviku kultuuripublikut. Pass kehtib 2018. aasta lõpuni ja kõige aktiivsemad passi kasutajad saavad Laste Vabariigi korraldusmeeskonna poolt premeeritud.

Kõik, kes soovivad, saavad tulla

Laste Vabariigil on 53 sihtkohta kõikides maakondades üle Eesti. Jõgevamaal sai see üritus teoks peale Põltsamaa veel Mustvees, Tabiveres ja Siimustis. Ürituste sari Laste Vabariik jätkub kuni 8. septembrini. Kõik selle üritused on tasuta ja ootavad lapsi koos oma pereliikmetega, lasteaiarühmi ja kooliklasse. Marju Kask toonitas, et oluline on sellel üritusel tasuta osalemise võimalus, et ükski laps, kes tulla soovib, kõrvale ei jääks.

Põltsamaa noortekeskuse noorsootöötaja Ave Lübek lausus, et Laste Vabariigi teekonna avaüritus toimus Põltsamaal, sest sobis ajaliselt kohaliku noortekeskuse töötajate plaanidega. Ave Lübeki sõnul pakuti sellel üritusel lastele tegutsemise ja lustimise võimalust terve pika päeva jooksul, alates kella kümnest kuni viieni õhtul. Selle aja vältel toimus kaks etendust. Kui hommikupoolikul oodati üritust külastama põhiliselt lasteaiarühmade lapsi, siis päeva teisel poolel koolilapsi.

Ave Lübek märkis, et külastajaid ikka pikaks päevaks. Pealelõunal pakkus Põltsamaa noortekeskus vaatamiseks oma programmi, mille raames astusid üles Põltsamaa noored, mis sellele ettevõtmisele veelgi atraktiivsust lisas.

Kui kellelgi Põltsamaa piirkonna lastest ei õnnestunud Laste Vabariigi üritusest osa võtta, siis ehk leiavad nende vanemad võimaluse koos lastega mõnda teise maakonda samale üritusele sõita. Nagu juba öeldud: see üritus toimub kõikjal Eestis tasuta.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus