Laste suu tervis

Väikelapse suutervishoid on osa tema üldisest terviseseisundist ja heaolust ning see avaldub tervetes igemetes ja hammaskonnas. Suutervishoid avaldab mõju lapse füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele heaolule, et ta saaks takistamatult ning valu tundmata rääkida, süüa ja suhelda.

Rahvastiku tervise arengukava alusel on vajalik tõhustada just eelkooliealiste laste hambahaiguste ennetustööd. Sellest tulenevalt on Eesti Haigekassa (EHK) kutsunud ellu projekti “Laste suu tervis“  sihtrühmaga  0-3 eluaastat.

Projekti ellu viimisel teevad koostööd EHK, Eesti Õdede Liit (EÕL) ja Eesti Hambaarstide Liit (EHL).

Projekti tegevusteks on peamiselt õige suuhügieeni õpetamine koolieelsete lasteasutuste lastele, lapsevanemate nõustamine ning lapsega hambaarstile suunamine. Projekti raames koolitati erinevatest maakondadest üheksa pereõde ja üheksa hambaravis töötavat õde. Hambaravis töötavad õed on meeskond, kes teevad koostööd lasteaedadega ning viivad seal läbi asjakohaseid koolitusi ja praktilist õpet.  Koolitatud pereõed nõustavad nende vastuvõtule tulnud lapsevanemaid laste suu tervise osas.

Jõgeva maakonnast osaleb projektis pereõde Viivi Atelo osaühingust Perearst Männik, kelle poole on oodatud pöörduma kõik huvilised.

Terved hambad on meie tervise alus ja hea suuhügieen on tervete hammaste alus. Laste ilusad ja terved hambad  ei arene ega püsi iseenesest, kui nende nimel ei nähta vaeva. Hammaste tervise seisukohalt on oluline hoida tervetena juba väikelapse hambad. Lapsevanemad on esmased imikute ja väikelaste hammaste eest hoolitsejad. Elukaare alguses on vanemate teadmised ja abi eriti olulised – need loovad aluse eluaegsele harjumusele hammaste eest hoolitseda ja heale suutervishoiule.

Aukudega hambad on kasvavale organismile tõsine probleem: seal leidub massiliselt mikroobe, mis võivad põhjustada pikapeale mitmeid kroonilisi ja ägedaid haigusi, nagu südame-, liigese-, neeru- ja seedekulglahaigused. Iga inimese suuõõnes tegutseb üle 200 eri liiki bakteri. Hambakaaries võib põhjustada edaspidiseid ortodontilisi probleeme. Enneaegsel hammaste kaotusel kaariese tagajärjel võib olla kaugeleulatuv negatiivne mõju lapse näo ja kõne arengule.

Lapsevanemate südameasi on lapse suu tervis, abi ja kontroll hammaste eest hoolitsemisel kuni täisealiseks saamiseni. Hammaste puhastamine tuleb kujundada väga varakult lapse igapäevarutiiniks. 

MARIS PÄRNA, Projekti “Laste suu tervis” pereõdede koordinaator

blog comments powered by Disqus