Laste ja noorte töötamine suvel

Üldjuhul võib töölepingu sõlmida 18-aastasega, kuid ka nooremad võivad vanema kirjalikul loal suvel tööd teha ? eeldusel, et töö ei kahjusta tervist ega sega kooliskäimist. Juhul, kui lapsed töötavad võrdväärselt täiskasvanutega kaheksa või rohkem tundi päevas, siis on tegemist seaduserikkumisega.

Alaealiste tööle on seatud järgmised nõuded. Alaealised võivad tööd teha üksnes vanema kirjalikul nõusolekul. 13-14-aastased võivad tööle minna tööinspektori kirjalikul nõusolekul. Tööülesanded peavad olema lihtsat laadi ega tohi nõuda suurt kehalist või vaimset pingutust. Töötamine ei tohi takistada 13-17-aastase kooliskäimist ega kahjustada tervist ning arengut.

· 13-14 aastased või koolis käivad lapsed (kuni 17-aastased) võivad töötada neli tundi päevas ehk 20 tundi nädalas. Lapsed ei või töötada õhtusel ajal (18-st 22-ni), välja arvatud tööinspektori loal esineda näiteks laulja, näitleja, tantsijana. Tööd võib teha koolivaheajal või loomingulise töötajana.

· 15-aastased, kes ei käi koolis, võivad töötada kuus tundi päevas ehk 30 tundi nädalas; 15-aastased, kes käivad koolis, võivad töötada neli tundi päevas

·  16-17 aastased, kes ei käi koolis, võivad töötada seitse tundi päevas ehk 35 tundi nädalas.

Alla 18-aastaste tööajale on seatud piirangud lähtuvalt nende üldise arengu ning esmajoones kutseõppe vajadustest. Tervisekontrolli nõue kehtib kõikidele töötajatele, kaasa arvatud alaealistele. Tervisekontrolli teeb töötervishoiuarst tööajal ja tööandja kulul.

Alaealised ei tohi teha ületunnitööd ja töötada puhkepäeval. Samuti ei tohi nad töötada öösel kella 22?6. Erand on tehtud 15-17-aastastele, kes ei käi koolis ? tööinspektori loal võivad nad näiteks töötada kultuuri-, spordi- või reklaamitegevuse alal kuni kella 23-ni või näiteks teatrite või kontserdimajade tegevuses kuni kella 24-ni.

Tööinspektsioonist on vaja kirjalikku nõusolekut. Töölepingu seaduse alusel taotleb tööandja tööinspektorilt 13-14- aastase alaealise töölevõtmiseks kirjaliku nõusoleku.

Kergeteks töödeks, mida alaealised teha võivad, on näiteks:

1) põllumajandustööd, näiteks istutamine, rohimine, kastmine või muldamine (välja arvatud taimekaitsevahenditega töödeldud põldudel), saagi koristamine, marjade või puuviljade korjamine, köögivilja puhastamine või müügiks ettevalmistamine, ravimtaimede kogumine, kuivatamine või pakkimine;

2) tööstusettevõttes tehtavad lihtsamad abitööd;

3) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks kauba lahtipakkimine, asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide või pakendite ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete pakkimine, samuti müügitöö;

4) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, majutusruumide koristamine. Jne.

Täpsema loetelu leiab Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. aasta määrusest nr 172 ?Kergete tööde loetelu, mida alaealistel on lubatud teha?.

MARIKA RAISKI,
sotsiaalministeeriumi
meediasuhete nõunik

blog comments powered by Disqus