Lapsevanematele käib tasuline muusika- ja kunstikool üle jõu

Mustvee lapsevanematele käib tasuline muusika- ja kunstikool üle jõu, maksimaalne õppemaksu summa, mille ka ainult osa lapsevanemaid on nõus välja käima, on 500 krooni lapse eest kuus. Isegi praegune 350-kroonine õppemaks teeb osadele vanematele tõsist muret.

Mustvee linnavolikogu liige Artur Aganitš tegi 19. märtsi volikogu istungil ettepaneku teisest poolaastast muusika- ja kunstikooli rahastamine linnaeelarvest lõpetada. Telefonivestluses täiendas Aganitš, et Mustvee elanike lapsed tuleks vanema avalduse alusel täielikult või osaliselt õppemaksu tasumisest vabastada. Õppemaksust vabastamise peaks tema sõnul otsustama komisjon. 

Õppemaksu on tõstetud

Muusika- ja kunstikooli eelarvet on tänavu vähendatud 26 protsenti ja tõstetud õppemaksu 200 kroonilt kuus 350 kroonile.

Marika Õunapuu, kelle poeg Madis õpib Mustvee muusika- ja kunstikoolis kitarri, ütles, et tema jaoks on piir 500 krooni. “Siin ääremaal ja suure tööpuudusega piirkonnas tuleb piir ette, lõpmatuseni pole võimalik õppemaksu tõsta,” nentis ta.

Ka kunstikoolis õppiva Avely ema Aive Tamm pidas 500- kroonist õppemaksu ülempiiriks.

Muusikakoolis klaverit õppiva Anette-Mai ema Krista Pirk-Birk peab juba 350-kroonist õppemaksu küllalt suureks. “Enamiku Mustvee perede jaoks on see summa juba piir, arvestama peab sedagi, et osades peredes tuleb maksta mitme lapse eest,” tunnistas ta. Linna toetuseta ei suuda paljud pered oma lapsi huvikoolidesse panna.

Õunapuu hinnangul ei saaks tema poeg Mustvee ja Jõgeva vahet sõita, kui muusikakool kodulinnas kinni pannakse. “Minu poeg õpib juba gümnaasiumis ja mida aasta edasi, seda tõsisemalt tuleb heade tulemustega koolilõpetamise nimel tööd teha. Jõgeval käimine võtab palju aega ja ega meie bussiliiklus ka suurem asi ole,” lisas ta. Seega jääks kool pooleli, sest Jõgeva vahet sõitmisest ei tule midagi välja. “Kas laps on süüdi, et ta on ääremaal sündinud?” küsis Marika Õunapuu.

Krista Pirk-Birk püüaks juhul, kui Mustvees muusikakool kinni pannakse, oma lapse Jõgevale saata. “Ma ei kujuta ette, kuidas see välja kukub. Mäletan oma kooliajast, et mu Jõgeva muusikakoolis käiv klassiõde kulutas selleks väga palju aega ja see kõik oli üsna piinarikas,” rääkis lapsevanem, kelle.

sõnul on üsna küsitav, kas üheksa-aastane laps saab üksi Jõgeval käimisega hakkama. “See on ikka väga raske ja tõsine katsumus lapsele,” tunnistas ta.

Muusika- ja kunstikooli hoolekogu liikme Valentiina Mägi tütar Laura õpib kunstikoolis. Ema soovib tütart panna ka muusikakooli. Tema hinnangul on oluline, et lastel oleks pärast kooli tegevust. “Kõige hullem on, kui muusika- ja kunstikool üldse kinni pannakse. Mida nad siis Mustvees tegema hakkavad, hulkuma ja laamendama või,” küsis Mägi. Tema sõnul ei jaksa kõik vanemad oma lapsi Tartusse või Jõgevale muusikakooli vedada. “Sellepärast peame kooli säilitama,” kinnitas ta. 

Lastel areneb eneseväljendusoskus

Hoolekogu liikme sõnul ei pea juba varakult välja selekteerima neid lapsi, kes on üliandekad ja võiksid hiljem muusikat või kunsti edasi õppida. “Igasugune arendav tegevus on lapsele kasulik, pole vahet, kas ta käib muusika- või kunstikoolis aasta või kauem ja kas ta lõpetab kooli või ei. Iga vanem tahab, et tema laps areneks. Muusika- ja kunstikoolis arenevad kõne ja eneseväljendusoskused,” ütles Mägi.

Seda, et lapsed saavad muusikakoolist esinemisoskused, rõhutas ka Aive Tamm. Tema hinnangul on tänapäeval üsna vähe võimalusi neid oskusi arendada ja sellepärast on hea vaadata muusikakooli lapsi, kes oskavad laval olla nii esinemise kui ka pauside ajal.

“Kunstikoolis on lapsel võimalik end pärast kooli ka välja elada, ja see polegi vähetähtis,” lisas ta.

Linnapea Mati Kepi hinnangul tähendaks laste muusika- ja kunstiõpingute toetamise lõpetamine linnaeelarvest sisuliselt muusika- ja kunstikooli sulgemist uuest õppeaastast ja seda linn mingil juhul ei teha taha.

Mustvee linnavolikogu esimees Jaan Rahuküla ütles, et Mustvee toetab oma lapsi. Sama peaksid tema sõnul tegema ka ümberkaudsed vallad. Toetust on seni maksnud Torma ja Avinurme vald, kui Kasepää ja Lohusuu pole selleks raha leidnud. Kui nende valdade lapsed tahavad Mustvee muusika- ja kunstikoolis käia, tuleb valdadel selleks ka raha leida.

Mustvee muusika- ja kunstikooli direktor Jelena Putškova ütles, et praegu õpib muusika- ja kunstikoolis kokku 63 last, neist üheksa Kasepää, kaks Lohusuu, üks Torma ja üks Avinurme vallast.

Muusika- ja kunstikooli õpetajatel on Putškova sõnul tänavu palka kümme protsenti vähendatud, lisaks on nad ka palgata puhkusel. Kool on teinud ettepanekuid, kuidas vähendatud eelarve tingimustes toime tulla. Kärbitakse ka tundide arvu, alles jäävad ainult erialatunnid.

Linn on moodustanud komisjoni ja otsib lahendusi. “Üldine seisukoht teemasse süüvinute poolt on, et muusika- ja kunstikool peab jätkama, küll aga tunduvalt vähendatud eelarvega,” ütles linnapea. 

Mustvee muusika- ja kunstikool

*Asutati 1994. aastal

*Alustati tühjalt kohalt: polnud ruume, pille ega kunstiklassi töövahendeid

*Oli ainult hea tahe ja ettevõtlikud tegijad

*Praeguseks on kool end sisse seadnud Vene Gümnaasiumi endise söökla ruumidesse

*Kooli ülesandeks on arendada lapsi ja noori kui tulevasi kultuuriloojaid ja -tarbijaid ning seeläbi panustada loovasse, sõbralikku ja arenguvõimelisse ühiskonda – meie  kõigi paremasse tulevikku

*Muusikaklassis saab õppida klaverit, viiulit, kitarri, puhkpille

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus