Lapsevanemad alahindavad elektriohte

Elektrilevi tellitud uuringust selgus, et 67 protsenti lastevanematest on küllalt muretud oma lapsi ähvardavate elektriohtude suhtes, aasta  varem oli sama näitaja 47 protsenti. Samal ajal hindavad noored ise oma teadmisi  elektriohtudest keskmisest väiksemaks. 


 Loodetavasti ongi inimesed ennast elektriohtudega paremini kurssi viinud, sest uuringu järgi peab kolmveerand vastanutest oma teadlikkust elektriohtudest kõrgeks. Statistika järgi elektriõnnetuste arv eelmisel aastal hoopis kasvas kümnendiku võrra. Sõnades ja tegelikkuses paistab erinevus.

Teadmatusest ja hulljulgusest juhtunud õnnetuse näitena toon möödunud aasta kevadel Raplamaal toimunud õnnetuse, kus 16aastane noormees ronis alajaama katusele ja sai eluohtliku elektrilöögi. Elektrilöögi saamiseks ei peagi kaableid puudutama, piisab kui neile piisavalt lähedale minna.
Uuringust selgus ka, et kuigi suur osa inimesi oli arvamusel, et tunnevad elektriohte hästi, siis vähemalt poolel elanikkonnast tekiks tegelikus ohuolukorras suuri raskusi. 41 protsenti vastanutest ei oska ohutult maha langenud pinge all elektriliinist eemalduda ja kümme protsenti vastanutest teeks seda valesti. Kolmandik vastajatest teadis, et ohutu on pinge all olevast liinist eemalduda hüpata ühel jalal või kaks jalga tihedalt koos ohuallikast kaugeneda.
Kuigi uuringu järgi on elektriohuteadlikkus kõrgem 40-59 aastaste, Lääne-Eesti ja maal elavate inimeste seas, juhtus eelmisel aastal tõsine õnnetus Jõgevamaal, kus vanem naisterahvas läks peale äikesetormi alajaama elektrit tagasi lülitama ja sai tõsiseid vigastusi. Elektrilevi palub mitte ühelgi põhjusel kõrvalistel isikutel alajaamadesse minna, vaid helistada rikketelefonil 1343, et probleemi kõrvaldaksid elektrikud. Oma elu seadmine ei ole ühelgi põhjusel mõistlik tegu.
Tehnilise Järelvalve Ameti statistika järgi toimub enamik elektriõnnetusi suvekuudel. 2014. aastal toimus 52 protsenti elektriõnnetustest vahemikus mai kuni august.

Turu-uuringute ASi vahemikus käesoleva aasta 28. aprill kuni 12. mai läbi viidud uuringu eesmärgiks oli selgitada lapsevanemate teadlikkust elektriga seotud ohtudest. Omnibuss-uuringu raames vastas elektriohutuse küsimustele tuhat inimest.

JAANUS TIISVEND, Elektrilevi juhatuse liige

blog comments powered by Disqus