Lapsed vajavad kaherattalisega liiklemiseks vanemate õpetust

Käes on aeg, mil tänavatel liigub jalakäijate ja autojuhtide kõrval taas palju jalgrattureid ning mopeedijuhte. Liiklusseaduses on välja toodud nõuded, mida järgida, et endal ja teistel oleks ohutum liigelda. Laste turvalisusele liikluses peaksime kõik rohkem tähelepanu pöörama, et õnnetusi juba eos vältida. Just lapsevanem on esmane liikluskasvatuse edasiandja ja valmistab last ohutuks liiklemiseks ette. Kahjuks annavad mõned lapsevanemad valesid signaale. Näiteks turvavarustuse kasutamise kohta öeldakse, et turvavööd ja kiivrit peab kasutama, sest muidu teeb politsei trahvi. Politsei aga soovib, et lastega ei juhtuks õnnetusi ja et nad ei saaks viga.

Millele peaks üks noor rattur või mopeedijuht tähelepanu pöörama?

* Teel sõites peab alla 16-aastane jalgrattajuht kandma korralikult kinnitatud jalgrattakiivrit, sest see kaitseb kukkumise korral pead.

* 10–15-aastasel jalgratturil peab sõiduteel sõites kaasas olema rattajuhiluba, mis tõendaks, et tal on liikluses ohutuks toimetulekuks piisavalt teadmisi ja oskusi.

* Sõiduteel võib jalgratast oma vanemate järelevalve all juhtida vähemalt 8-aastane laps, iseseisvalt vähemalt 10-aastane laps.

* Kõnniteel võib sõita ainult alla 13-aastane jalgrattur ja temaga ühes kuni kaks saatjat. Kõnniteel võib liigelda ka rattur, kel rattatoolis väikelaps. Kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud, võib jalgrattur erandkorras sõita ka kõnniteel.

* Pisimopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane isik ning 14–15-aastasel pisimopeedijuhil peab olema kaasas jalgrattajuhi luba.

* Liiklusseaduse kohaselt on mopeed mootorsõiduk, mis peab olema registreeritud, omama riiklikku registreerimismärki ja liikluskindlustust ning vastama kehtestatud tehnonõuetele. Liikluses osalemiseks on mopeedijuhil vaja mopeedi või muu kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust tõendavat juhiluba. Mopeedijuht ja mopeedil sõitja peavad enda ohutuse tagamiseks kasutama motokiivrit.

* Jalgrattal peavad olema töökorras pidurid ja signaalkell., ees valge ja taga punane tuli ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Sõites pimedal ajal ja halva nähtavuse korral, peab jalgrattal ees põlema valge ja taga punane tuli, sest siis on jalgrattur teistele liiklejatele paremini nähtav ja seeläbi väheneb ka liiklusõnnetusse sattumise oht.

Jalgratta või mopeediga liikudes tuleb olla eriti ettevaatlik, sest tihtilugu on just nemad liikluses nõrgemaks pooleks. Näiteks registreeriti Eestis 2012. aastal jalgrattaga õnnetusi 140, milles hukkus 8 ja sai vigastada 135 jalgratturit. Mopeediõnnetusi juhtus mullu 59, neis sai vigastada 58 ja hukkus üks inimene. Politsei prioriteediks on seesuguste õnnetuste hulga vähendamine, ent suurema töö liiklusohutuse tõstmiseks saavad korrakaitsjate kõrval ära teha just liiklejad ise.

Head lapsevanemad, palun vaadake liiklusseadusest üle nõuded jalakäijale, jalgratturile ja mopeedijuhile ning selgitage neid oma lastele. Koos saate kontrollida ka jalgratta korrasolekut. Jalgratturi aitab nähtavamaks muuta erksavärviline riietus ning pimedal ajal helkurvest. Positiivsest eeskujust õpivad lapsed kõige hõlpsamalt. Seega, kui täidame ise liikluseeskirju, teevad seda ka meie lapsed.

Ohutut liiklemist!

i

KERSTI RAIKÜLA, Lõuna prefektuuri noorsoopolitseinik

blog comments powered by Disqus