Lapsed said kogemusi kriisiolukordades käitumiseks

Võistkonnad olid komplekteeritud 6.-8. klassi õpilastest ja sinna kuulus neli poissi, neli tüdrukut ja üks õpetaja. Projektijuhi Eha Anslani sõnul sai laagri idee alguse Estonia katastroofist ja Saaremaa gümnaasiumi põlengust. Viimast analüüsides selgus, et lastel puudusid olukorraga toimetulekuks elementaarsed oskused. Laagri mõte on anda lastele koolitust, et õnnetusi juhtuks vähem ja lapsed suudaksid kriisiolukorras õigesti tegutseda. Eelkõige on hea see, et need lapsed saavad ise endaga hakkama, kuid ohusituatsioonis suudavad aidata ka kaaslast ning võivad isegi päästa nende elu.

Selgitati ka parimad

Jõgevamaal on moodustatud traumaennetuslik meeskond, kes oli ka selle ürituse korraldajateks. Laager sai toimuda tänu Jõgeva maavalitsusele, Jõgevamaa Päästeteenistusele, Eesti Punase Risti Jõgevamaa seltsile, Lõuna-Eesti teedevalitsuse Jõgevamaa osakonnale ja orienteeruja Toomas Pussile.

Eha Anslani sõnul on oluline, et koolides anti noortele vastavat õpetust ning laagris selgitati välja parimad koolid.

Võistlused algasid orienteerumisega, kus tuli võistkonnal ühiselt läbida 2,8 kilomeetrine rada. Pala lapsed rääkisid, et orienteerumisvõistlus oli päris raske, tuli sumbata ka poris, joosta mööda põlde ja heinamaad. Ilm oli vihmane ning mitmegi kontrollpunkti otsimine võttis üsna kaua aega.

Rahul olid Pala võistkonna esindajad eriti tuletõrjevõistlustel saavutatuga, kus teatevõistluses tuldi esikohale. Seal tuli liikuda suuskadel, teha lõke, pulberkustutiga tuld kustutada, riietuda tuletõrjuja täisvarustusse.

Ahelvoolikute paigaldamise ja vedamise võistlusel oli lausa mitu etappi. Jõukatsumise ühe osana tuli pall viia posti otsa. Selles võistluses osalesid ka õpetajad, kes pidid omakorda palli sealt veejoaga alla laskma. Positiivne oli noorte sõnul seegi, et ka tüdrukud õppisid tulekustutit kasutama. Kuigi teatevõistlus võideti ülivõimsalt, ei läinud test Pala võistkonnal nii hästi ja üldkokkuvõttes osutus parimaks Torma Põhikool.

Elustamise said lapsed hästi selgeks

Võisteldi veel liikluses, mis koosnes testist ja jalgratta vigursõidust. Palamuse kooli neiud arvasid, et tegelikult oli sellel alal oluline oma ratas, võõra jalgrattaga ei tulnud sõit nii hästi välja. Vetelpääste ja esmaabi andmise võistluses tuli samuti lahendada test, samuti tuli osata kannatanut elustada.

Paide lapsed rääkisid läbisegi, et elustamine saadi vähemalt teoreetiliselt hästi selgeks, sest juba varem harjutati seda nukkude peal. Lapsed arvasid, et kui tegelikkuses tuleks kedagi elustada, siis suudaksid nad õigesti käituda. Lisaks tuli lahendada praktilisi ülesandeid, mis olid piletitel erinevad. Näiteks pidid lapsed osutama abi põletushaavade puhul, päästma uppuja, aitama minestanut, sulgema nina verejooksu.

Orienteerumises oli parim Jõgeva Gümnaasium, liikluses Türi Gümnaasium, vetelpäästes ja esmaabis Palamuse Gümnaasium.

Võit läks Puurmani

Kokkuvõttes osutusid parimateks aga Puurmani Keskkool, Laiuse Põhikool ja Torma Põhikool.

Palamuse Gümnaasiumi tüdrukud rääkisid, et tulemuste poolest ei ole neil läinud küll kõige paremini, kuid see ei olegi kõige olulisem.

Tähtsam on, et juurde on tulnud enesekindlust ja teadmisi. Neiud meenutasid esimese päeva õhtut, kui Peipsil oli kõva torm ning väga vihmane ilm. Aga riided kuivatati ära, sooja saamiseks korraldati jooksuvõistlusi. Vahepeal käidi ennast küll majades soojendamas, kuid ööbiti ikkagi väljas telkides.

Projektijuht Eha Anslan ütles samuti, et vaatamata kõvale tormile, kui Peipsil oli isegi kahemeetrine lainetus, otsustas korraldustoimkond üritust jätkata, sest tegemist ei olnud siiski tavalise laagriga, vaid kriisiolukorra omaga, mis ei peagi kerge olema.

Palju elevust tekitas laagrilistes Robinson 44 tüüpi helikopteri demonstratsioonesinemine. Õpilased said oma silmaga näha, kuidas helikopter maandub ja õhku tõuseb, ning esitada pilootidele neid huvitavaid küsimusi. Päriti, kui palju kopter kaalub ja maksab ning kas, kui kiiresti ja kõrgelt lendab. Aga tunti ka huvi sisuliste probleemide vastu, näiteks uuriti, kuidas kopterijuht õige tee leiab.

Kolmepäevane laager lõppes tuletõrjeolümpiaga, kus 18 võistkonda katsus jõudu 18 erineval alal. Näiteks võisteldi autokummide ladumises võimalikult kõrgeks torniks; tuli joosta, pall jalgade vahel ja kaks veetopsikut käes jne. Põnevaid võistlusi oli palju.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus