Lapsed saavad Rohutirtsu tagasi sügisel

Möödunud nädalal taganes Jõgeva linn töövõtulepingust lasteaeda Rohutirts rekonstrueeriva Facio Ehitusega. Linnavalitsus korraldab uue hanke ehitaja leidmiseks, kes viiks lõpule pooleli jäänud rekonstrueerimistööd, mistõttu lasteaia taasavamine lükkub sügisesse.

Jõgeva abilinnapea Mihkel Kübara sõnul alustati esmaspäeval mahtude kindlaksmääramisega ehk tehti selgeks, kui palju töid on tehtud. Eelmisel nädalal võttis linn lasteaia üle, esmaspäeval oli Facio esindaja samuti kohal, nii et abilinnapea sõnul pole Facio teinud objekti ülevõtmisel takistusi.  “Küll aga on nad vaidlustanud selle, kas linnal oli õigus lasteaed oma valve alla võtta ning leping lõpetada,” rääkis Kübar. Kas Facio kavatseb ka kohtusse minna, ei õnnestunud Vooremaal eile selgust saada.

Abilinnapea kinnitusel on linn juristidega konsulteerinud ning ühiselt on jõutud arusaamiseni, et lepingu ühepoolne katkestamine oli põhjendatud ning õigustatud ja protseduuriliselt õigesti läbi viidud.

Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder ütles, et linna kõige suurem huvi on kindlaks määrata tehtud ja tegemist ootavate tööde mahud. Ta kinnitas, et lähiajal kuulutab Jõgeva linn välja uue avatud riigihanke. Hanke menetlus võib võtta kaks kuni kaks ja pool kuud aega.

iii
Küll aga pole enam aega oodata läbitilkuva katusega, selles osas peab linn kiiresti lahenduse leidma.
 

Tööd lähevad kallimaks

Kui palju võivad tööd kallineda, ei osanud Kübar ega Teder öelda, kuid uus hange võib kindlasti kallimaks osutuda. Fakt on, et ehitushinnad on mulluse maikuuga võrreldes tõusnud. . Küll aga on Jõgeva linnal võimalus pöörduda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poole ning taotleda Euroopa Liidu toetuse osa suurendamist ühe korra projekti eluea jooksul. Seda võimalust kavatseb Jõgeva linn pärast hanke tulemuste selgumist kindlasti kasutada.

Linn nõuab ehitajalt lepingus sätestatud leppetrahvide tasumist ja kavatseb esitada ehitaja vastu kahjunõude, mis tuleneb asjaolust, et viimane viivitas lepingu täitmisega ja ei andnud rekonstrueerimistöid linnale tähtajaks üle. “Linnale tekitatud kahju on suur,” ütles Kübar.

Tema sõnul on linn viimase kahe kuu jooksul endisele töövõtjale pakkunud mitmeid kompromissivõimalusi, kuid ehitaja ei soostunud nendega.

Töövõtja seiskas rekonstrueerimistööd seoses pragudega laepaneelides tänavu 18. jaanuaril. Linn ei ole pidanud seda käitumist korrektseks. “Vaidlusalused praod ei takistanud mingil viisil endisel töövõtjal teiste tegevustega objektil edasi minemast,” leidis abilinnapea.

iii
Praod laepaneelides pole ohtlikud

Alates detsembrikuust oli lasteaiamajas soe sees, seda köeti  uuest soojasõlmest.

Kui maja oli nädala jagu köetud, tuli välja seenhallitus.

Seda puhastades leiti praod nii esimese kui ka teise korruse kahe ruumi laepaneelides.

Facio Ehitus on teinud pragudega paneelide uuringud, korraldanud ekspertiisid. Facio Ehituse projektijuht Peeter Sooväli konsulteeris Tallinna Tehnikaülikooli õppejõu Karl Õigeriga. Professor Karl Õiger kinnitas Soovälile, et paneele ei ole vaja altpoolt toestada, need on piisava kandevõimega. Nimelt on pärast katuse soojustuse vahetust koormus katusele enam kui poole võrra vähenenud.</span>

Linnavalitsus on nõus võtma vastutuse seoses pragudega paneelides. 

Probleeme on jagunud

Lepingu järgi pidi AS Facio Ehitus Rohutirtsu remondi lõpetama 2010. aasta 8. jaanuariks. 2009. aasta 16. novembriks pidi üks korpus valmis saama, et lapsed saaks sinna sisse tuua. Leping Facio Ehituse ja Jõgeva linna vahel Rohutirtsu lasteaia renoveerimiseks sõlmiti 2009. aasta 17. juulil. Ehitaja ei suutnud rekonstrueeritud objekti tähtajaks üle anda, vaid seiskas tänavu 18. jaanuaril objektil tööd.

Jaanuaris alanud pooltevahelised läbirääkimised lepingu tähtaja pikendamiseks ei andnud tulemusi, Jõgeva linn otsustas lepingust taganeda.

Lasteaia Rohutirts renoveerimise vähempakkumise võitis Facio Ehitus 8,1 miljoni krooniga, asjatundjate hinnangul oleks õige hind olnud 11-12 miljonit krooni.

Umbes kahekümne miljoni krooniga saaks juba ehitada täiesti uue lasteaia, vana ja nõukaaegse projektiga hoone renoveerimist peavad paljud juba üsna mõttetuks. Samasugune lasteaed lammutatakse Kuressaares täielikult ja ehitatakse uus asemele, sest remonti alustades selgus, et majal polegi korralikku vundamenti. 

Rohutirtsus on tehtud:

*Valatud uued põrandad

*Paigaldatud suurem osa küttetorustikku ja ventilatsioonitorustikku

*Paigaldatud uued sadeveepüstakud

*Ehitatud uus väliterrass

*Peaaegu on lõpetatud  katuse rekonstrueerimine 

Pole jõutud:

*Installeerida ventilatsiooniseadmeid

* Välja ehitada tulekahju- ja valvesignalisatsiooni ning videojälgimissüsteemi; lõpetamata on elektritööd

*Tegemata on kõik plaanitud välitööd

*Teostamata on kõik viimistlustööd, paigaldamata uued siseuksed 

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus