Lapsed joonistasid Jõgeva linnale sünnipäevaks kaarte

Mõte Jõgeva linnale läheneva 70 aasta juubeli puhul sünnipäevakaarte joonistada tuli Jõgeva Ühisgümnaasiumi II b klassil. Möödunud nädala jooksul sai linnaraamatukogus näha näitust laste joonistatud kaartidest, reedel anti kaardid linnapeale pidulikult üle.

Kui koolis kolmandal õppeveerandil majandusõpetuses eelarvest ja planeerimisest räägiti, tuli jutuks ka projektide kirjutamine. Jõgeva Ühisgümnaasiumi II b klassi lapsed, kes on agarad olnud kõikvõimalikest üle-eestilistest ja maakonnasisestest joonistamis- ning jutuvõistlustest osa võtma, tulid mõttele, et seekord võiks joonistada kaarte Jõgeva linnale 70. sünnipäevaks ja kutsuda üles seda tegema ka teisi lapsi. Nii asutigi selle tarvis projekti koostama. Klassijuhataja Ilme Kraaner võttis ühendust linnavalitsusega ning seal kiideti laste mõte heaks.

Julgest pealehakkamisest näituseni

Lapsed koostasid üleskutse, mis avaldati nii maakonnalehes kui ka Jõgeva linna lehes. Selles oli kirjas ka juhend, kui suurele paberile, millega ja mismoodi joonistada ning kuidas kaart vormistada. Kaardid paluti saata II b klassi aadressile. Kaartide tegemine kuulutati välja uue õppeveerandi alguses ning joonistusi oodati aprillikuu jooksul. Kuigi joonistusi võisid saata kõik lapsed elukohast olenemata, olid joonistajad peamiselt kahe Jõgeva gümnaasiumi lapsed. Kokku joonistas 145 last üle 200 sünnipäevakaardi. Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetaja Eha Rosin oli aga oma III klassiga enne, kui kaarte joonistama hakati, teinud linnas ka õppekäigu. Vaadati vanu maju ja tutvuti mälestusmärkidega ning linna ilusamate kohtadega. Nähtu põhjal said kaardid eriti toredad ja linnale iseloomulikud.

Nädala jooksul oli laste joonistatud kaarte võimalik näha linnaraamatukogu laste lugemissaalis. Kaardinäitust kaunistas ka Jõgeva linna lipp.

Säilitatakse Betti Alveri muuseumis

Näituse pidulikule lõpetamisele ja ühtlasi kingituste üleandmisele oli korraldaja Jõgeva Ühisgümnaasiumi II b klass kutsunud ka kaaslasi naaberkoolist Jõgeva Gümnaasiumist ja teisi projektiga seotud inimesi. Kokkutulnutele anti asjade käigust lühike  ülevaade. “28. mail müüme koolis majanduslaadal isetehtud asju ja niimoodi saame oma projekti jaoks raha,” lisati muuseas asjakohane selgitus. Nagu sünnipäevale kohane, loeti õnnesoovisalmigi. Seejärel said kõik lapsed õpetaja Ilme Kraanerilt ja linnapea Viktor Svjatõševilt tänukirjad. Linnapea tänas lapsi kaartide eest ning teatas, et laste joonistatud sünnipäevakaardid säilitatakse Betti Alveri muuseumis, kus kõik soovijad neid ka edaspidi näha saavad.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus