Laps areneb suurepäraselt ka lasteaias käimata

Nagu välk selgest taevast tabas äsja avalikkust uudis, et haridusminister Mailis Reps tahab lasteaia kohustuslikuks muuta. Statistikaandmete järgi käib Eestis lasteaias 94 protsenti eelkooliealistest lastest. Sellest siis järeldus, et neil 6 protsendil, kes praegu lasteaias ei käi, on hilisemas elus raskem sotsialiseeruda. Uskumatu, et seda väidab paljulapselise pere ema.  

Minul polnud omal ajal õnne päevagi lasteaias viibida pidin kooliminekuni oma pere keskel hakkama saama. Ometigi olen saanud hakkama väga erinevates kollektiivides ja keskkondades.

Repsi mõte on eriti kummaline äsja läbi viidud haldusterritoriaalse reformi valguses. Paljudes vallakeskustest kaugemal asuvates külades oodatakse hinge kinni hoides, millal jõuab järg nende lasteaia uste sulgemiseni. Nüüd siis aga selline jabur idee. Kui väikeses maa-asulas lasteaed suletakse ja samas lasteaias käimine kohustuslikuks muudetakse, tuleb lapsevanemal igal hommikul (tasuta ühistranspordiga!?) sõita vallakeskusse, et laps lasteaeda viia. Siis sõita taas koduasulasse tagasi, et tööle jõuda, ja õhtul korrata sama teekonda. See on peredele väljaspool suuri linnu lihtsalt solvav. Meie riiki juhtiv minister tõestas selle avaldusega, et ta Tallinnast või Tartust kaugemale ei näe.

Vabaerakond on seisukohal, et riik peab võimaldama kodulähedase lasteaia- ja algkoolikoha igale lapsele vaatamata sellele, kas ta elab maal või linnas. Lapse arenguks on ülioluline tema pere ja perega koos veedetud aeg. Seepärast jahmatas haridusministri, kes ise on paljulapseline ema, idee kohustuslikust lasteaiast eriti. Tema selgitus „…oluline on see, et lapsel on kogu aeg silm peal ja me näeme, kuidas ta areneb,“ meenutab aga kollektiivseid kasvatusmeetmeid varajasel nõukaajal.

Eesti lapsed on näidanud rahvusvaheliselt ülihäid tulemusi oma õpiedukuses. Ärgem sundigem neid juba alates lasteaiast ühetaolise haridussüsteemi alusel õppima. Peame eelkoolieas arendama oma lastes empaatiavõimet ja loovust, mitte nõudma neilt normeeritud teadmisi. Kui peres on kodune lapsevanem või on vanavanemad valmis oma aega panustama, saab laps suurepäraselt areneda ka lasteaias käimata. Igal perel peab selles küsimuses jääma vabadus valida oma lastele sobivaim variant.

ELO LUTSEPP, Vabaerakonna juhatuse liige

blog comments powered by Disqus