Laohoone tunnistati peremehetuks

 

Septembrikuisel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli ühe päevakorrapunktina arutusel vara peremehetuks tunnistamine.

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul oli Põltsamaa valla Kamari alevikus elav Leida Mändmets esitanud omakäelise avalduse, milles avaldaja teatas, et ei soovi olla enam Kamari alevikus asuva ja talle kuuluva laohoone omanik olla. Selle laohoone peremehetu ehitisena arvele võtmise kohta on avaldatud tänavu juunis teade ametlikes teadaannetes ja ajalehes Vali uudised. Kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist kelleltki selle vara peremehetuks tunnistamise kohta vastuväiteid ei laekunud. Põltsamaa vallavolikogu otsustas tunnistada peremehetuks Kamari alevikus asuva laohoone.

Hoone vallavarana arvele võtmise ja ehitisele valitseja määramine tehti ülesandeks Põltsamaa vallavalitsusele.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus