Lammutamise maania

Tänasest lehest saab taas lugeda ühte lammutamise lugu. Põltsamaal plaanib Jõgeva majandusühistu aasta lõpuks lammutada linnasüdames asuva aastal 1959 valminud ehitise. Tegemist on varem Põltsamaa majandusühistule kuulunud kaubandus-administratiivhoonega, kus varem asus ka majandusühistu kontor.
Seda, et hoone praegu tühjalt seisaks, öelda ei saa. Hoonet ei hakata lammutama seetõttu, et seda enam ammu kasutuses pole. Omanik ütleb, et ei hakka maja järgmisel sügisel uuesti kütma, sest kulud on nii suured, et taolise hoone ülalpidamine ei tasuvat enam ära.
Lisaks toidupoele tegutseb majas ka muid asutusi – näiteks on seal lemmikloomakauplus, asub töötukassa büroo.
Mitte kaugel majandusühistu majast asub Põltsamaa kinohoone, mis aastaid on samuti seisnud tühjalt ja mida siiamaani pole keegi lammutanud. Põltsamaa ühisgümnaasiumi kõrval asub Uue-Põltsamaa mõisahoone, mis ka tühjalt seisma on jäänud ja mida tõenäoliselt samuti muinsuskaitse ei luba lammutada.
Põltsamaa linnaserval asub saun-ujula kõrval vana võimla, mis tühjana seisab ning kus varem on käidud sees vandaalitsemas – ka seda hoonet pole keegi kavatsenud lammutada.
Korraga lähevad aga lammutamisele aktiivselt kasutuses olevad hooned, nagu majandusühistu maja Põltsamaal ja polikliinik Piiri tänaval, Jõgeval. Tekib küsimus, kas lammutamistega ei minda kohati liiale. Või ehk tuleks lammutada kõigepealt kasutuna seisvad majad?

blog comments powered by Disqus