Laiusel kogunevad isamaalised noored

?Kodutütarde Jõgevamaa ringkonnavanem Ebe Kattel on ka Laiuse rühma vanem, seetõttu on meie ringkonnas juba välja kujunenud traditsioon, et pidulikke koosviibimisi korraldatakse Laiusel,? rääkis Vooremaale Kaitseliidu Jõgeva maleva noorteinstruktor Olga Jürma.

Rongkäik mälestusmärgi juurde

Jõgeva malevas on Jürma sõnul praegu 293 kodutütart, laupäeval võetakse organisatsiooni juurde  ligikaudu 20 tütarlast. Kokku on Laiusele oodata tütarlapsi vähemalt 10 eri koolist ja vaatamata külmale ilmale on nad lubanud selga panna Kodutütarde organisatsiooni piduliku vormi. Et tegemist on ka riigi sünnipäevaga, toimub kodutütarde pidulik üritus noorkotkastega koos.

Laiusel kogunetakse kell 11 kirikusse, kus toimub pidulik jumalateenistus, millel teenib kaasa koguduse laulukoor. Pärast teenistust lähevad noored ühise rongkäiguna Laiuse kalmistule, Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde. Langenud kangelastele avaldavad austust nii Kaitseliit kui kohalik rahvas.

Edasine koosviibimine toimub Laiuse Põhikoolis, kus autasustatakse tublimaid kodutütreid ja noorkotkaid.

Tublid Vaimastvere tüdrukud

Vaimastvere rühma vanema Riina Võime sõnul on kõik tema 27 tüdrukut väga tublid.

 ?Viimase aasta jooksul oleme palju laagrites ja õppustel käinud. Vaimastvere rühmal on välja kujunenud koostöö Endla Looduskaitsealaga, me käime seal puisniitu korrastamas. Meil on ka komme käia iga kuu ühiselt Tooma koolimajas, seal koondusi pidada,? rääkis Võime.

Tütarlapsed armastavad teha palju käsitööd, viimati valmistasid nad sõbrapäevakaarte.

Tüdrukud kinnitavad, et tänapäeval tuleb kõike osata, et  kodutütar  olla on huvitav, sest see on midagi teistsugust.

Nii käivad tüdrukus sageli ka koos poistega luureretkedel looduses ja maastikul, ehitavad onne. ?Kui vihma saab, on kogemus veelgi ekstreemsem,? kinnitavad nad.

Laupäeva võtab Vaimastvere rühm oma ridadesse juurde kolm uut kodutütart ja kaks noorkotkast. ?Meie rühm on väga kokkuhoidev. Koondusi peame vähemalt korra kuus. Mõned meist käivad juba Jõgeval gümnaasiumis, aga pole ikka kodutütarde organisatsiooni jätnud,? rääkis Heliisa.

 

Sanitariks või süüa tegema

Heliisa Aare on kodutütar olnud juba seitse aastat. ?Huvitav on olnud. Kodus ei viitsiks küll olla. Kõik laagrid on alati läbi käidud,? kinnitas Heliisa.

Ernakese võitjavõistkonda kuulununa oli Heliisa üks neist tüdrukutest, kes möödunud sügisel sai preemiareisi Rootsi. ?Seal saime me teise koha, sest Läti tüdrukud olid meist tublimad,  paremate orienteerumisoskustega,? ütles Heliisa.

Rootsi võistlusel oli tema sõnul teistmoodi see, et ei pidanud kogu aeg suurt kotti kaasas kandma. Sellist jooksmist ja metsa peitmist, nagu Eestis on tavaline, Rootsis ei olnud.

?Kui Jõgeval on luureretk õhupüssiga, siis seal olid kasutusel palju suuremad ja võimsamad püssid. Enne Rootsi minekut harjutasime eraldi laskmist,? meenutas Heliisa.

Kuigi Vaimastvere tüdrukud on piisavalt harjutanud, arvavad nad, et kui päriselt sõda tuleks, siis püüaksid nad pigem meditsiinilist või kulinaarset abi osutada.

?Mulle ei meeldi sõda, ma ei saa aru, miks neid üldse peetakse. Hakkaksin sanitariks või süüa tegema, aga päris sõdima küll ei läheks,? kinnitas üks Jõgevamaa tublimatest kodutütardest.

 

75-aastane Kodutütarde organisatsioon

Kodutütred on 1932. aastal Naiskodukaitse juurde loodud isamaaline skautlik organisatsioon, kuhu võib kuuluda iga tütarlaps alates kaheksandast eluaastast. Kodutütardest peaks kasvama vääriline vahetus Naiskodukaitse ridadesse.

Tegevus toimub koonduste, laagrite, matkade ja teiste ühisüritustena, mis annavad teadmisi ja oskusi järgukatsete sooritamiseks. Kodutütreid juhib kodutütarde peavanem. Organisatsioon jaguneb maakondade järgi ringkondadeks, mida juhib ringkonnavanem.

Kodutütarde eesmärkideks on kasvatada Eesti Vabariigi naiskodanike rahvuslikku meelsust, õpetada austama ning armastama eesti keelt ja meelt, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu; kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes oleksid ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud; austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust; valmistada tütarlapsi ette ema ja naise rolliks.

Kodutütarde hulka astumiseks on vaja täita vormikohane avaldus elukohajärgses ringkonnas. Kandideerimisaeg on kaks kuud. Kodutütrel on kollane kaelarätt ja liikmepilet, mis antakse pärast piduliku tõotuse andmist rühma koondusel, aastapäeval või laagris.

Käesoleval hetkel on kodutütarde organisatsioonis umbes 3400 liiget.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus