Laiuse seafarm paneb septembris uksed kinni

Pärast kolm aastat kestnud kaalumist otsustas Laiuse Põllumajanduse Osaühing loobuda seakasvatusest ning ettevõtte seafarmi uksed sulguvad lõplikult septembris.


Eesti seakasvatajatel algas raske periood pärast kolm aastat tagasi kehtestatud elusloomade sisseveokeeldu Venemaale. Sealt edasi on siinset seakasvatussektorit tabanud üks hoop teise järel ning käesoleval aastal on juba nii mõnigi põllumajandusettevõte teatanud seakasvatusest loobumisest. Nende hulgas on nüüd ka Laiuse Põllumajanduse Osaühing, kes likvideerib oma kolme tuhande pealise seakarja septembriks. 

Koondatakse kaheksa töötajat

Ettevõtte juht Tiit Maripuu tõi loobumise põhjustena välja kaks asjaolu: seakasvatus on kolm aastat tootnud vaid kahjumit ning nende seafarm ei vasta enam kaasaja nõuetele. Maripuu selgitas, et nende sigalat pole võimalik renoveerida kaasaegsetele nõuetele vastavaks. Ei saa ehitada automaatset sõnniku väljaveo süsteemi, sest laut asub turbapinnasel. Sügavat allapanu sisse viia ei saa, sest hooned on madalad. Et farmi uuendada, tuleks laudad maha lammutada ja uued ehitada, kuid selleks paraku raha ei jagu.

“Tarvis on investeerida veisekasvatusse ja tehnikasse ning sealt ei jää seakasvatuse jaoks enam midagi järele,” nentis Maripuu. Seni müüdi sead elusloomadena Valga Atria lihatööstusele ning osa läks ka ekspordiks teistesse Balti riikidesse.

Seakasvatuse lõpetamise tõttu tuleb Laiuse Põllumajanduse Osaühingul koondada kaheksa töötajat. “Mõned on juba koondamisteate kätte saanud. Olen kuulnud, et osadele töötajatele on pakutud ka juba uusi töökohti,” märkis Maripuu. 

Suur puudus riigi toetusest

Paraku pole seisud kiita ka Laiuse POÜ teistes tegevusvaldkondades. “Piimakarjaga on kehv seis igal pool. Eestis on võib-olla üks või kaks piimafarmi, kes oma tegevusele peale ei maksa,” rääkis Laiuse POÜ juht.

Investeeringutele praegusel majanduslikult väga keerulisel ajal ettevõtte juhtkond ei mõtle. “Praegu proovime kõik maksud, liisingud, laenud ja palgad õigeaegselt tasuda, kuigi lähiajal peame ikkagi murega panga poole pöörduma,” tunnistas Maripuu.

Laiuse POÜ juht tunneb suurt puudust riigi toetusest. “Näha ei ole, et olukord Eesti põllumeeste jaoks kusagilt poolt paraneks. Valitsusse pürgijate jaoks poleks maaelu justkui tähtis. Pole kerge vaadata, kuidas naaberriigid oma põllumehi toetavad, kuid meie riigis põllumajanduse jaoks toetusi ei jagu. Midagi teha pole, kui riigijuhid nii arvavad,” tõdes Tiit Maripuu.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus