Laiuse Põhikoolil uus direktor

Laiuse Põhikool alustab uut õppeaastat uue direktoriga: 8. augustist juhib seda kooli Velvo Mõttus. Jõgevamaa haridusmaastikul on Mõttus uus tegija, küll aga omab ta mõne Valga- ja Võrumaa kooli juhtimise kogemust.

Laiuse kooli eelmine, 20 aastat ametis olnud direktor Arvo Sakjas kandideeris kevadel Lääne-Virumaa Rakke Gümnaasiumi direktori kohale ja osutus sinna ka valituks. Seega tuli Laiuse koolile leida uus direktor. Kolme sellele kohale kandideerinu hulgas paistis Velvo Mõttus (51) silma pikaajalise kogemusega väikekoolide juhtimise alal: ta on olnud Kuigatsi ja Urvaste Kooli, Puka Keskkooli ja Pikakannu Põhikooli direktor.

“Velvo Mõttus tunneb hästi väikese maakooli elukorraldust,” ütles Jõgeva vallavanem Enn Kurg. “Tema süvitsi minevat huvi koolijuhtimise temaatika vastu näitab see, et ta on omandanud magistrikraadi hariduse juhtimise alal.”

Eelmiselt, Võrumaa Pikakannu Põhikooli direktori kohalt lahkus Velvo Mõttus seepärast, et pere oli otsustanud kolida Elvasse.

“Hakkasin Tartu poole töökohta otsima, siis nägin aga Laiuse koolijuhi konkursi kuulutust ja otsustasin kandideerida,” ütles Velvo Mõttus.

Oma koolijuhikogemuse kohta ütles ta, et see on omandatud tükati üsna rasketes tingimustes, sest tema juhitud koolide hulgas on olnud ka selliseid, kus õpivad erivajadustega lapsed (Kuigatsi ja Urvaste Kool).

“Olen koolide juhtimisega enda arvates senini päris hästi hakkama saanud, loodetavasti saan ka Laiusel,” ütles Velvo Mõttus. “Tõsi, Laiuse kooli koosseisu kuulub möödunud aastast ka lasteaed ning lasteaiaga olen ma senini kokku puutunud ainult lapsevanema rollis. Aga küllap on lasteaia juhtiminegi õpitav.”

Koolitööle truuks jäänud

Tartu Ülikooli lõpetas Velvo Mõttus geograafia erialal 1983. aastal, tema pedagoogikarjäär algas aga juba paar aastat varem: tudengipäevil töötas ta nimelt internaatkoolis öökasvatajana. Koolitööle on ta truuks jäänud senini.

“Olen kunagi kaalunud ka teistsugusele tööle minekut, aga pedagoogitöö plussid on senini miinused üles kaalunud,” ütles Velvo Mõttus, lisades, et ka tema ema oli eluaegne õpetaja ning abikaasagi on pedagoog, täpsemalt Elva Gümnaasiumi eesti keele ja parandusõppe õpetaja.

Laiuse kooliga on uus direktor nüüdseks juba tutvuda jõudnud ning vestelda õppealajuhataja, majandusjuhataja, mõnede õpetajate ja abipersonali esindajatega.

“Inimesed, kellega vestelnud olen, on aidanud mul kurssi saada asjaajamise ja töökorralduse tavadega selles koolis,” ütles Velvo Mõttus. “Eelmise direktoriga mul küll kohtuda ei õnnestunud, sest tema oli minu tulles juba uuele töökohale asunud, aga võin öelda, et ta on endast maha jätnud väga korras kooli — nii dokumentatsiooni kui ka maja mõttes. Heledates valgusküllastes ruumides on lastel hea õppida. Spordiplatsid on korras, raamatukogu on väga kena. Ainult võimla põrand vajaks uuendamist.”

Tunde andma ei hakka

Oma varasema pedagoogikarjääri jooksul on Velvo Mõttus õpetanud geograafiat, loodusõpetust, kehalist kasvatust, tööõpetust ja veel mõnda ainet. Laiusel ta tunde andma ei hakka, sest kõigi ainete jaoks on õpetajad olemas, küll aga hakkab ta arvatavasti juhendama liiklusringi: seda tegi ka eelmine direktor.

Vajadust pidevalt Elva ja Laiuse vahet sõita Mõttus suureks probleemiks ei pea.

“Sõitmisele kuluv aeg pole n-ö maha visatud: õhtuse kojusõidu ajal saab lõppenud tööpäeva mõttes kokku võtta, hommikuse töölesõidu ajal uue päeva plaane teha. Loomulikult ei tohi selle juures liikluseeskirjade täitmist ära unustada,” ütles ta. “Ja kui hädasti vaja ööseks Laiusele jääda, siis saan arvatavasti ulualust Laiuse kooli õpetajate majas.”

1. septembril peaks praegustel andmetel Laiuse Põhikooli esimesse klassi astuma kaks õpilast.

“Vähe on seda muidugi, aga paljudele teistelegi Eesti maakoolidele on õpilaste nappus paratamatus,” ütles Velvo Mõttus. 

Tabivere saab uue koolijuhi

Maavalitsuse haridusnõuniku Heiki Sildniku sõnul saab Tabivere Gümnaasium uue juhi. Dokumendi- ning vestlusvoorgi on juba toimunud. Edasine on vallavanema otsustada. Millal uus koolijuht paika saab, polnud lehe trükkimineku ajaks veel selge. Sildniku sõnul peaks kõik siiski lähiajal selguma, et uus inimene võiks 1. septembril juba koolipere ees seista. Seni peab puuduvat koolijuhti asendama õppealajuhataja.

Jõgevamaa koolivõrgus Sildniku sõnul tänavu muudatusi ei tule. 

Velvo Mõttus

Sündinud 14. aprillil 1960 Valgas.

Lõpetanud 1978 Valga 1. Keskkooli.

Lõpetanud 1983 geograafi ja geograafiaõpetajana Tartu Riikliku Ülikooli

Omandanud 2005 Tallinna Ülikoolis haridusteaduse magistri kraadi hariduse juhtimise erialal.

1981-1991 Kuigatsi Kooli õpetaja.

1991-1999 Kuigatsi Kooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

1999-2001 Kuigatsi Kooli direktor.

2001-2006 Urvaste Kooli direktor.

2006-2008 Puka Keskkooli direktor.

2009 Kaagvere Erikooli sotsiaalpedagoog.

2010-2011 Pikakannu Põhikooli direktor.

Abielus, peres 9-aastane poeg ja 5-aastane tütar.

<span style=”FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt” lang=”ET”>

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus