Laiuse põhikool kannab uuest õppeaastast Jaan Poska nime

Suvepuhkuse järel esimese istungi pidanud Jõgeva vallavolikogu võttis reedel vastu otsuse, mille kohaselt kannab Laiuse põhikool alates 1. septembrist nime Laiuse Jaan Poska põhikool.

Laiuse põhikooli nimetuse muutmise algatas kooli hoolekogu. “Ettepanek arutati läbi õpetajate ja õpilastega ning koolis viidi läbi korrektses vormis hääletus,” kirjutas kooli direktor Siiri Rahn vallavalitsusele saadetud taotluses. Hääletusest võttis osa kokku 76 kooli töötajat ja vanemate klasside õpilast, kooli nimetuse muutmise ettepaneku poolt hääletas neist 65.

“Laiuse on Jaan Poska kodukoht ning traditsiooniliselt tähistame igal aastal koolis tema sünniaastapäeva ning Tartu rahu aastapäeva,” põhjendas direktor mõtet anda koolile kodukandi suurmehe nimi. “Laiuse põhikooli õpilased teavad, kes oli Jaan Poska ning milline oli tema roll Eesti riigi ajaloos. Jaan Poska nimi kooli nimetuses aitab veelgi enam jäädvustada mälestust Eesti suurmehest.”

Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist Marika Prave selgitas vallavolikogu istungil, et kooli uue nimetusena oli hoolekogus ja vallavolikogu komisjonides kaalumisel kaks varianti. “Teiseks variandiks oli Jaan Poska kool, kuid lõpuks leiti ikkagi, et põhikool oleks oluline kooli nimetuses ära nimetada,” lausus Marika Prave.

IRL-i fraktsiooni liikme Andres Kittuse küsimusele nimevahetuse maksumuse kohta vastas Marika Prave, et täpset kalkulatsiooni ei ole veel tehtud. “Rahalise poole moodustavad uuendamist vajavad kooli nimega sildid,” ütles Prave. “Registris muudatuse tegemisel ei ole aga vaja riigilõivu maksta.”

Lõpphääletusel andsid eelnõule oma poolthääle kõik kuusteist istungil viibinud vallavolikogu liiget.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus