Laiuse metskonnal on uus ülem

Enne kolm aastat abimetsaülemana töötanud ja nüüd metsaülema kohale asunud Ahto Rähn rääkis, et ametivahetusega kaasnes ka suurem vastutus, ent metsaülema vahetus olulisi muutusi metskonna töös kaasa ei too.

Huvi metsanduse vastu tekkis Ahto Rähnil juba poisikesepõlves, sest tema vanaisa oli metsamees. Pärast Jõgeva Gümnaasiumi lõpetamist asus noormees õppima EPMÜ metsamajanduse erialale. Samas ülikoolis ja erialal jätkas ta ka magistriõpinguid, mille käigus veetis aasta ühes Rootsi ülikoolis rahvusvahelisi kogemusi omandades. Praegu on Rähnil magistriõpe lõpetamisel.

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus