Laiuse mäel lumetootmise võimekus küsimärgi all

Lumelaua -, suusa- ja kelgusõbrad, kes Laiuse mäge peagi ümber saaval talvel aktiivselt kasutasid, on kindlasti märganud, et mäest üles astumine on ikka raske ja nõlv hooldamata.

Mittetulundusühing Laiusemäe Arenduskeskus arendab ala nii talvise kui ka suvise aktiivse tegevuse keskuseks alates 2009. aastast. Alale on koostatud detailplaneering ja mäe jalamile on paigaldatud täiesti uued elektrivarustuse võimalused. Teenuse pakkumise alustamiseks on puudu hetkel kaks peamist eeldust — suusatõstuk ja parkla.

Vastavalt Laiusemäe Arenduskeskuse arengukavale ja kohalikele võimalustele liigub ala arendamine selles suunas, et mäesuusa- ja lumelauahuvilised saaksid Laiuse mäe nõlval talvemõnusid nautida. Veebruari alguses jõudsid kohale PRIA Leader-programmi abil soetatud kunstlume valmistamise süsteemi osad, millega on võimalik külmakraadide olemasolul ja nappides lumeoludes ise lumevaipa toota. Kogu investeeringu suurus oli 33 645 eurot (526 430 EEK), millest PRIA Leader- toetus 26 239 eurot, Jõgeva valla toetus omafinantseeringuks 4 000 eurot ja Laiusemäe Arenduskeskuse omafinantseering 3 406 eurot. Komplekti kuuluvad lumekahur, veevoolikud ja kõrgsurve veepump. Tiik lume tootmise tarbeks ja tiigist vett ammutav kaev on valminud juba aasta eest. Tiigis on veevaru üle 3000 m3 ja vee juurdevool on suubuvate allikatega olemas. Tulenevalt veevarust ja lumekahuri võimsusest, on külmakraadide olemasolul võimalik toota kuni 7200 m3 lund, millega on võimalik katta ca 20 cm paksuse lumekihiga ca 14 400 m2 nõlva.

Olemasolev lumevalmistamise süsteem ei ole küll kogu Laiuse mäe lumega katmise tarbeks vajaliku suutlikkusega. Kogu suusakeskuse tarbeks planeeritava nõlva lumega katmiseks läheks ideaalis tarvis veel kahte samasugust lumekahurit ja ca 300 meetrit maapealset veetrassi.  Arenduskeskus planeerib lumetootmise võimekust kasvatada vastavalt võimalustele ning loodab ka looduslikule lumele.

Praeguseks on Laiuse mäe ala arenguks investeeringu kogusuuruseks 83 177 eurot ehk 1,3 miljonit EEK, millest PRIA Leader-toetus 65 767 eurot, Jõgeva valla toetus omafinantseeringuks 10 881 eurot ja arenduskeskuse omafinantseering 6 529 eurot. Kahjuks ei ole investeeringutesse mahtunud veel  suusatõstuk, mille tingib seadeldise hind. Arenduskeskus loodab leida järgmiseks talveks soodsamad tingimused suusatõstuki soetamiseks. Plaanis olev tõstuk või tõstukid ei ole just kõige ideaalsemad, kuid ala eesmärgipäraseks aktiviseerimiseks piisavad.

Laiusemäe Arenduskeskus on taotlenud Jõgevamaa Koostöökoja mentorlusel Leader- programmist kaks aastat järjest mäe jalamile parkla rajamise alustamiseks vahendeid. Parkla projekt on valminud juba kolme aasta eest. Olenemata sellest, et Jõgevamaa koostöökoja Vooremaa piirkonna hindamiskomisjon, mis oma koosseisus on püsinud muutumatuna neli aastat ja on andnud toetuse Laiuse mäe projektile kokku ligi 1,3 miljonit Eesti krooni ja hinnanud objekti ning arendajat kõrgelt, on oma seisukohti aja jooksul muutnud. Laiusemäe projekt ei ole leidnud enam Vooremaa piirkonna  hindamiskomisjonis toetust. Peamiseks põhjuseks on toodud, et projekt on raskesti teostatav, selle mõju piirkonnale on lühiajaline ning projekt on vajalik kitsale sihtgrupile.  Vaatamata komisjoni arusaamatutele ja ajas oluliselt muutunud seisukohtadele, jätkab arenduskeskus maksimaalse tähelepanuga ja  nappide vahenditega keskuse arendamist.  Olgu ka mainitud, et just läbi viidud PRIA kontroll MTÜ Laiusemäe Arenduskeskuses toetuste kasutamise ja raamatupidamise suhtes ei leidnud ühtegi probleemi.

Laiuse mäe arendamine on siiamaani olnud paljuski võimalik tänu Jõgeva valla toetusele, seda just vallavanema ja spetsialistide poolt. Samuti on olnud heaks partneriks Kuremaa ujula, kust oleme saanud abi rajatraktoriga mäe hooldusel. Laiusemäe Arenduskeskus näeb edaspidi oma arengutes tihedat koostööd ja seotust Kuremaa spordikompleksiga, et täiendada teineteise pakutavaid teenuseid. Väga tihedat koostöövõimalust näeb keskus just majutusteenuse valdkonnas kõikide piirkonnas tegutsevate majutusettevõtetega. 2012. aasta eesmärk on viia mägi sellisesse seisukorda, et oleks võimalik alustada järgmisel talvel selle kasutamist.

Kohtumiseni mäel.

i

HARDI PERK, Laiusemäe Arenduskeskuse juhataja

blog comments powered by Disqus