Laiuse lossivaremete juurde kogunes kõrge seltskond

Külastuspäevast võtsid osa Soome Vabariigi, USA, Venemaa, Suurbritannia ja Hiina Rahvavabariigi sõjaväeataseed, Eesti Vabariigi kaitseminister, Eesti Mereväe ülema kohusetäitja, Laidoneri muuseumi direktor, mitmed erukaitseväelased ja mõned ajakirjanikud.

Laiuse lossivaremete juures olid rivistunud suured sõjaväeautod.

Relvanäitusel olid välja pandud kaitseväe kasutatavatest relvadest: 12,7-mm raskekuulipilduja Browning, tankitõrjegranaadiheitja M-69, automaat AK-4, automaat Galil AR, automaat Galil SAR, püstol PM.

Kevadtormi 2006 kohta andis külalistele ülevaate suurõppuse üldjuht kolonelleitnant Meelis Kiili. </P>

Kevadtormil kestab praegu viimane, kolmas etapp, viivitusoperatsioonid koos vasturünnakuga, kus osalevad ka nädalavahetusel juurde saabunud Kaitseliidu üksused.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus