Laiuse koolis muuseumituba

Muuseumituba rajati Laiuse kooli, raamatukogu ja rahvatantsuseltsi Meie Mari eestvõttel selleks, et aastate jooksul kogunenud väärtuslik kodulooline materjal niisama kappides ei seisaks või suisa kaotsi ei läheks, vaid aitaks kasvatada noorte teadmisi ajaloost ja kodupaigaarmastust. Nüüd, mil koolis õpilaste vähesuse tõttu kaks liitklassi tekkinud, oli muuseumi tarvis võtta ka vaba klassiruum.

“Aastaid tagasi oli kooli kodulooringis hästi tore seltskond poisse, kes agaralt igasugu vanavara korjasid,” ütles Laiuse raamatukogu juhataja ja kooli kodulooringi juhendaja Asta Leiten. “Paljud muuseumitoas välja pandud asjad ongi olemas tänu neile. Ka siis, kui Laiuse kultuurimaja aastaid tagasi uksed sulges, sai sealt ära toodud suur hulk siinse kultuuritöö ajalugu puudutavaid fotosid ja dokumente. Laiuse kooli õpetajal Epp Järvel oli aga kodus palju tema vanematest, omaaegsetest Laiuse seltsielu alustaladest Ene ja Jüri Pastarusest säilinud materjale. Palju põnevat leidus ja leidub teistegi laiuslaste kodudes, sest see kant on tõesti olnud sügavate kultuuritraditsioonidega.”

Asta Leiteni meelest olnuks suisa patt kõike seda lihtsalt kusagil pööningul või kapis hoida või, veelgi hullem, suisa hävineda lasta. Et nii ei juhtuks, lükkasidki Asta Leiten, rahvatantsuseltsi Meie Mari esindajad Virve Muser ja Endla Tooming ning kooli direktor Arvo Sakjas ja õpetaja Raine Lindepuu ühiselt käima muuseumitoa projekti. Toa sisustus telliti ASilt Inest Market, selle kinnimaksmiseks saadi raha Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja kooli eelarvest.

“Inest Marketilt oleme ennegi soodsa hinnaga kvaliteetset kaupa saanud, seepärast teadsime neid usaldada,” ütles kooli direktor Arvo Sakjas.

Teemade kaupa

Ekspositsiooni kavatses Asta Leiten algul üles ehitada kronoloogilises järjekorras, lõpuks grupeeris ta materjali siiski rohkem teemade kaupa. Teemasid kogunes aga hulgaliselt: Rootsi aeg Laiusel ja Põhjasõda, Vene keisririigi ja nõukogude aeg, Laiuse mustlaste lugu, Laiuselt pärit ja siin tegutsenud suurmehed, nagu Jaan Poska, Johan Kõpp, Juhan Liiv, Sulev Vahtre jt, Laiuse kiriku ja koguduse rüpest võrsunud raamatukogu lugu, Laiuse koori- ja puhkpillitraditsioonid, kooli ajalugu, Laiuselt pärit kunstnikud ja sprotlased jne. Kõik huvipakkuv paraku ahtale ekspositsioonipinnale ära ei mahtunud.

“Kirjanik Enn Kippeli kohta käiva materjali pidin näiteks endiselt raamatukogusse jätma. Ning siinsamas muuseumitoaski on veel kapitäied sellist materjali, mille kohta mul pole ei ideed, kuidas seda süstematiseerida, ega ka ideed, kus seda eksponeerida.”

Huvitavamatest eksponaatidest näitas Asta Leiten kaht Laiuse linnuses 2002. aastal toimunud väljakaevamiste leidu: juppi vanast puittalast ja pudelikaela, kunagise Protsi poe hoone remondi käigus välja tulnud kaubaarveid ja lehti vanast rehnungiraamatust, praeguse lasteaiahoone renoveerimise käigus leitud puust mehikest ja 1914. aasta remondi käigus ehitajate poolt seina sisse jäetud ürikuid, kirjavahetust Jaan Poska Kanadas elanud tütretütre Tanni Kentsiga, 1937. aastast pärit Laiuse raamatukogu inspekteerimisprotokolli, milles ainsa negatiivse punktina kirjas ühe riivatuvõitu teose ? “Toaneitsi päeviku” ? sisaldumine raamatukogu fondis jne.

“Tänapäeva laste jaoks on isegi arvutuslükati seninägematu riistapuu,” tõdes Asta Leiten taskukalkulaatori eelkäijat näidates.

Palju abilisi

Ekspositsiooni koostamisel oli tal hulk abilisi. Eriti tänulik on ta kolleeg Eda Ispravnõile, kes muuseumimaterjale korrektselt vormistada aitas, aga ka kõigile teistele, kes muuseumitoa sisustamisel kaasa lõid.

“Muuseumitoa rajamisse on panuse andnud väga paljud Laiuse kandi inimesed,” ütles Asta Leiten. “Ja usun, et toa valmimine innustab inimesi veelgi materjali annetama: senini oli ju ka neid, kes asja teokssaamisesse ei uskunud.”

“Muuseumituba aitab kindlasti kaasa meie kooli õpilaste teadmiste süvenemisele,” arvas direktor Arvo Sakjas. “Siin on neil võimalus uurida, kuidas ajalootunnis käsitletud teemad seostuvad nende kodukandilooga. Samas aitab ekspositsioon edendada isamaalist kasvatust.”

Peale oma kooli õpilaste ja õpetajate on kodulootuppa on mõistagi oodatud ka teised huvilised.

“Looduse Omnibuss korraldab Laiuse-retki üsna tihti,” ütles Asta Leiten. “Kui senini pidin omnibussireisijaile niisama kuiva juttu rääkima, siis nüüd saan nad muuseumituppa tuua.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus