Laiuse Jumalaema Sündimise kirikul taastati tornirist

Kindlasti on paljud Mustvee maanteel sõitjad märganud Laiusevälja külas otse tee ääres asuvat lagunenud vana õigeusu kirikut, mille tornirist pea kaks aastat tagasi alla kukkus. Kuid eelmise aasta lõpul sai tänu kohalike ettevõtjate abile ki-rikutorn taasatud ning ehib hoone säilinud osa.Puidust Laiuse Jumalaema Sündimise kirik rajati 1864. aastal 1913. aastal põhjali-ku remondi läbinud hoone oli aktiivses kasutamises kuni 1987. aastani. Siis, pärast koguduse sulgemist, hakkas kirik lagunema. Pärast seda, kui eelmisel aastal tegi Jõgeva valla-valitsus lagunenud hoone omanikule ettekirjutuse, otsustas kiriku haldaja sel-le osaliselt päästa. Appi tuli firma Nordic Logexpert omanik Vaido Laurimäe, kes suuresti enda kulul ajaloo-list hoonet aitas päästa.“Lagunenud osa kirikust tuli lammutada, kuid torni osa koos ristiga taastasime. Viimase töö tegime firma kulul. Appi tulid veel kaks Jõgeva valla ettevõtjat. Juss Maurer aitas liivaga ja Ain Viik transpordiga,” rääkis Laurimäe.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus