Lainepoiss edastab Peipsilt infot

Keskkonnaagentuuri veebilehel saab jälgida operatiivselt Peipsi järve ilma- ja laineolusid. Mustveest 9 kilomeetri kaugusel asuv poijaam edastab taas õhutemperatuuri ja tuuleandmeid ning olulist laineinfot.
Poijaam, mis lisaks meteoroloogilistele näitajatele ka Peipsi järve veekvaliteeti (hapnik, hägusus, pH, temperatuur jm) mõõdab, paigaldati järvele esmakordselt 2019 mais. Poijaamale lisandus eelmisel aastal TalTechis välja töötatud seade nimega Lainepoiss, mis reaalajas mõõdab laine kõrgust, pikkust ja suunda ning edastab need andmed otse kodulehele.
Mõlemad seadeldised töötavad mai algusest kuni oktoobri lõpu või novembri alguseni ehk jäävabal perioodil.
Kalamehed ja teised Peipsil navigeerijad saavad reaalaja infot jälgida otse ilmateenistus.ee veebilehelt ja väljasõite ohutult planeerida. Järvel liiklejatel palub Keskkonnaagentuur poijaama läheduses olla tähelepanelikud ja ettevaatlikud ning hoida sellest vähemalt 100 meetri kaugusele, et vältida poi ja lainemõõtja ankruliinidesse sõitmist.
KESKKONNAAGENTUUR

blog comments powered by Disqus