Lähtume nõuetest

Kuulutasime konkursi jäätmevedaja leidmiseks ühes veopiirkonnas, see on kaheksas omavalitsuses. Lisaks Jõgevamaa omavalitsustele ka Ida-Viru ja Tartumaa omavalitsustes.

Pakkumiskutse dokumente ei koostatud kellegi huve silmas pidades, vaid on tuginetud nõuetele. Vastavalt Jäätmeseadusele on dokumentidega tutvunud ka kolme maakonna Keskkonnateenistused ja need heaks kiitnud.

Samalaadseid hindamiskriteeriume on kasutanud tegelikkuses ka teised omavalitsused.

Ainult parim hind pakkumise momendil ei ole piisav selleks, et korraldatud vedu saaks kvaliteetselt ja tõrgeteta ning suhteliselt lühikese ajaga käivitatud.

Oleme seisukohal, et mittetulundusühingutel on õigus sätestada tingimusi, mis tagavad nende huvi ja õiguste kaitse.

Kuna korraldatud vedu on niigi sensitiivse iseloomuga ja elanikele vastuvõetamatu ning palju vaidlusi tekitav protsess, siis Jõgeva Elamu elanikke hirmutavad seisukohad on ennatlikud ja põhjendamatud.

On loomulik, et osaledes konkursil, tuleb arvestada ka vastavate tingimustega, subjektiivne lähenemine on välistatud.

RIINA KULL,
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus