Lähenevad gümnasisti-kats(umis)ed

Vastuvõtukatsed Jõgeva Gümnaasiumi on 9. mail ja Jõgeva Ühisgümnaasiumi 16. mail. Mõlemad koolid komplekteerivad kaks kümnendat klassi. 

Jõgeva põhikoolilõpetajad võivad olla rahulikud, sest tänavu seoses kümnendate klasside komplekteerimisega  mingeid kardinaalseid uuendusi ei tule. Mõlemad koolid võtavad vastu kaks klassikomplekti, igasse 30 õpilast.

.Kuigi seadus lubaks komplekteerida ka suuremaid klasse, pole Jõgeva abilinnapea Kalmer Laini sõnul selleks vajadust. “30 õpilast klassis jaotuvad ka klassiruumidesse paremini. Jõgeva Gümnaasiumis näiteks pole sellist klassiruumigi, kuhu 36 õpilast tervisekaitsenõuetele vastavalt korraga ära mahuks,” ütles Lain.

Et oleks õpilaste suhtes mõistlik

Abilinnapea kinnitusel on see, et koolikatsed toimuvad erinevatel päevadel ja need, kes tahavad, võivad proovida mitmesse kooli astuda, normaalne.

“Ka Tartus olid Miina Härmas ja Treffneris katsed erinevatel päevadel. Kui kõik toimub samal päeval, mis saab siis neist, kes soovitud kooli sisse ei saa?” küsis Lain ja kinnitas, et Jõgeva eesmärk on käituda õpilaste suhtes mõistlikult.

Küsimusele, kas Jõgeval lähiaastatel mingeid koolikorralduse muudatusi tuleb, vastas abilinnapea, et riik alles tegeleb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning linna hariduse arengukavas on samuti muudatused kirjas.

“Aastal 2010 vaatame oma hariduskorralduse üle, siis on meil ka volikogul uus koosseis, äkki leidub seal praegustest julgemaid inimesi. Kui riik otsustab, et põhikool ja gümnaasium peavad olema lahus, siis jääb meile muidugi alles kaks kooli. Muul juhul tuleks nad aga ühendada, kuigi hooned jäävad ju ikka samaks,” selgitas Lain.

Uus õppeaasta ei too muudatusi

“Kui riik midagi ütleb, siis on kõik kuulekad, kui omavalitsus ütleb, siis ei taheta kuulata,” tõdes Kalmer Lain, olles kindel, et olukord laheneb kunagi iseenesest.

“Paljud, kes enne olid suured protesteerijad, tulevad  juba vaikselt ütlema, et nüüd on ikkagi aeg muudatustele mõtlema hakata. No meie mõtlesime juba 2006. aastal, aga tahtsime neid muudatusi ellu viia 2011. aastal. Tahtsime kõike teha rahulikult, etappide kaupa,” rääkis Lain.

Päris kindel on igatahes see, et järgmisel õppeaastal läheb Jõgeva hariduselus kõik rahulikult oma rada ja mingeid suuri muudatusi ei tule. Koolikatsed on Gümnaasiumi 9. ja Ühisgümnaasiumi 16. mail.

Nende kahe nädala jooksul on ka tulemused sedavõrd teada, et need, kes sisse ei saanud, võivad minna proovima naaberkooli.

“Pingete vältimiseks on otstarbekas teatada reedel, kes on meie kooli sisse saanud. Võtame vastu kaks 10. klassi, ühe humanitaar- ja teise reaalharusse,” rääkis Jõgeva Gümnaasiumi direktor Taisto Liivandi Liivandi.

Reaalharus on põhiline teadmistekontroll matemaatikas, füüsikas ja keemias, humanitaarharus on põhirõhk eesti keelel, kirjandusel ja ajalool. Kaks võõrkeelt ja  üldkultuuriline test on mõlemal harul samad ja mujalt tulnutele on pärast testi sooritamist ette nähtud ka vestlus.

“Gümnasistide pingerida koostatakse kolme komponendi alusel, need on tunnistus, test ja vestlus. Väga suurt konkurssi pole meil siin kunagi olnud,” rääkis Liivandi, kes kuulub humanitaarharu komisjoni ja viib läbi ka vestluse.</p>

iii

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus