Lahavere–Kalana teelõigul algab kauaoodatud remont

 

Novembri esimesel poolel algab remont 5,5 kilomeetri pikkusel Lahavere-Kalana kruusateelõigul. Asfaltkatte saab see peale tuleval aastal.

Aidu-Kalana-Põltsamaa maantee Lahavere ja Kalana vahelise teelõigu ümberehituse tellijaks on Lõuna Regionaalne Maanteeamet, tööde teostajaks OÜ Valga Teed ja AS Põlva Teed. Maksma läheb kruusateelõigu tolmuvabaks ehitamine ligemale 20 miljonit krooni ja see raha tuleb riigieelarvest. Tee-ehitus kestab 2011. aasta septembrini.

Sellel aastal jõutakse teha mullatöid ning alustatakse kraavide kaevamist ja truupide vahetamist. Asfaltbetoonkatte saab teelõik järgmisel aastal,“ ütles Lõuna Regionaalse Maanteeameti ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski.

Tema sõnul on Lahavere-Kalana teelõigu remondi näol tegemist kaua kavandatud tööga, sest see kehvas korras teelõik on samas üsna tiheda liiklusega. Teiste hulgas läbivad seda lõiku liinibussid. Tee ääres on aga üsna palju majapidamisi, mille elanikud suviti tolmu tõttu kannatavad.

Remondi käigus viiakse see teelõik vastavusse kõigi nõuetega,“ ütles Oleg Lužetski. Teed päriselt sulgeda pole remondi ajal plaanis, küll aga peavad liiklejad arvestama kiiruspiiranguga tööde piirkonnas.“

Kehv tee poolitab valla

Pajusi vallavanema Reet Alevi sõnul on Lahavere-Kalana teelõigu kordategemine selle valla rahva jaoks ülimalt positiivne uudis.

Nüüd leiab üks meie valla pikaajaline suur probleem hea lahenduse,“ ütles vallavanem. “Nüüd hakkab ka meie valla keskusest — vallamaja asub meil ju Kalanas — n-ö kuiva jalaga maakonnakeskusesse pääsema. Senini saime seda teha üksnes ringiga, st Põltsamaa kaudu sõites.“

Lahavere-Kalana teelõigu halva seisundi tõttu on vald Reet Alevi sõnul olnud sisuliselt pooleks lõigatud. Lahaverest Jõgeva poole jääva vallaosa jaoks on tõmbekeskuseks kujunenud Jõgeva, ülejäänud vallaosa jaoks Põltsamaa. Eriti keeruline on olnud põllumeeste ja killustikutootjate olukord: raskemate masinatega tohib Lahavere-Kalana teelõigul sõita vaid kahel suvekuul aastas, ülejäänud ajal kehtib sõidukitele massipiirang. Seega saab ASi Kaltsiit Kalana karjäärist ja OÜ Luige Kivi Sopimetsa karjäärist killustikku välja vedada vaid Pauastvere kaudu, mis tähendab paljudel juhtudel teekonna olulist pikenemist.

Ebamugavused on kerged taluda

Luige Kivi veab killustikku enamasti just Jõgeva poole, nii et nemad kaotavad raha pea iga koorma pealt,“ ütles Reet Alev. Põllumehed peavad aga, kui neil on vaja traktori või muu raske masinaga selle teelõigu peal sõita, iga kord eriluba taotlema. Samas, kui me massipiirangut ei kehtestaks, muutuks kõnealune teelõik väiksemate masinate jaoks täiesti läbimatuks.“

Tee remondi aegsed ebamugavused on vallavanema sõnul kerged taluda, kui on teada, et pärast saab sõita mööda siledat asfalti.

Meil on ju veel värskelt meeles kolme aasta tagune kogemus Rähmu-Pauastvere teelõiguga: sealgi oli remondi ajal natuke ebamugav sõita, seda parem aga pärast, kui asfaltkate peal,“ ütles Reet Alev.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus