Laeva vallavanemaks valiti Kalev Kurs

 

Teisipäeval valis Laeva vallavolikogu vallavanemaks Kalev Kursi, kellele andis üheksast volikogu liikmest toetava hääle viis.

Senine Laeva vallavanem Aare Olgo asus seoses uue koalitsiooni moodustamisega tööle Jõgeva abilinnapeana. “Osalesin ka eelmistel Laeva vallavanema valimistel ning siis sain piirkonnaga mõneti juba tuttavaks.  Nüüd, kui Laeva uuesti vallavanemat valiti, tehti mulle taas ettepanek kandideerida.  Poolehoidjaid oli seekord rohkem kui esimesel korral,” ütles Kurs.

“Ees on huvitav ja mõneti ka tuttav töö, sest Laeva vald sarnaneb suuruselt ja rahva arvult Pala vallaga, kus olen samuti vallavanem olnud. Oma kodukandist Tabivere vallast Koogilt on Tartumaale Laeva piisavalt lähedal tööl käia,” kinnitas Kurs.

“Minu esimeseks tööks on Laevas vallavalitsuse moodustamine ja tutvumine vallaametnikega. Prioriteediks on siin haridus, kuid kindlasti on arenguruumi ka kultuurielu edendamiseks. Vestlusest Aare Olgoga selgus, et tal oli mitmeid asjalikke plaane, küllap vajati tema kogemusi aga rohkem kodulinnas Jõgeval,” ütles Kurs, kes on jätkuvalt ka Tabivere vallavolikogu liige.

“Oma ettevõtlikkuse ja atraktiivsete tegemiste poolest tuntakse Kalev Kursi mitte ainult Jõgevamaal, vaid ka kaugemal. Loodetavasti suudab ta kaasa aidata ka sellele, et Laeva vallas toimuv paistab silma Eestis tervikuna. Selle piirkonna väärtusteks on ennekõike kaunis loodus ja tublid inimesed, kellega mul oli hea võimalus koos töötada,” ütles eelmine vallavanem Aare Olgo.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus