Laeva jõel on käsil korrastamis- ja uuendustööd

Detsembris alustati  Jõgeva Maaparandusbüroo initsiatiivil  Laeva jõe ökoloogiliste korrastamis- ja uuendamistöödega, mida tehakse Jõgeva, Palamuse ja Tabivere vallas 24, 65 kilomeetri pikkusel lõigul.

Nii põllumajandustootmise kui ka looduse vaatevinklist olulise projekti eesmärgiks on 48 kilomeetri pikkuse ja 283 km2 valgalaga jõe seisundi stabiliseerimine ja parandamine.

Kokku kulutatakse 4,4 miljonit

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Jõgeva Maaparandusbüroole Laeva jõe ökoloogiliseks korrastamiseks 3,8 miljonit krooni. Kui maaparandusbüroo ja omavalitsuste omafinantseeringud juurde arvata, kulutatakse objektile kokku 4,4 miljonit krooni. Riigihankel tunnistati parimaks Jõgeva firma, osaühingu Siimel pakkumine.

Pikaajalise maaparandustöö kogemusega ettevõte tegeleb praegu Jõgeva ja Palamuse vallas metsa ja võsa eemaldamisega. Vastavatest piirkondadest puhastatakse jõgi lamapuidust ja setetest. Puhastatavatel lõikudel taastatakse drenaažisüsteemide suudmed.

Kohati puhastatakse jõekaldaid ja -sängi võsast ka paikades, kus setteid  välja ei puhastata, samuti likvideeritakse kopratammid. Korrastataval lõigul on kokku 16 suurt kopratammi, mis tõkestavad veevoolu, uputavad maaparandussüsteeme ja metsaaluseid. Kopratammide  taha on kuhjunud ligi 100 m2 setteid, mis omakorda pidevalt setteid juurde toodavad.

“Laeva jõe ökoloogilise seisundi parandamisest saavad kasu kõik jõe valgalal elavad inimesed. Looduslähedase ilme saanud jõgi loob eeldused puhkemajanduse arendamiseks, samuti paraneb olukord põllumeestel ja hobiaednikel,” kinnitas Jõgeva Maaparandusbüroo juhataja Ilmar Tupits.

Mais algavad tööd Tabivere vallas

Tupitsa sõnul rajatakse Laeva jõe omapärasemaks muutmiseks ja vee kvaliteedi parandamiseks sälkkärestikke ja väikseid ülevoole, paigutatakse kaldaäärtesse kive.  “Kivide all saavad varju otsida jõevähid, jõeforellid ja väiksemadki kalad,” rääkis ta.

Mais plaanitakse aga alustada töid Tabivere vallas Koogi külas, kus Koogi ja Veski paisjärvele kalatee rajatakse.

Nimelt asuvad Koogi külas järjestikku Koogi ja Veski paisjärv, kus kaladel pole võimalik paise ületada. “Olukorra lahendamiseks ehitatakse kivisillutisena astangulise põhjaga  kalatee,” kirjeldas Tupits.

 “Laeva jõe korrastamine on tervikuna perspektiivikas projekt. Näiteks on väga vajalik jõe puhastamine mädanenud puudest, mis veereostust suurendavad,” ütles  Tabivere abivallavanem Kalev Kurs.

“Palamuse vallal arenes Jõgeva Maaparandusbürooga hea koostöö juba Amme jõe korrastamise ajal. Ühiselt oleme huvitatud ka Laeva jõega seotud projekti edukast teostamisest. On rõõm tõdeda, et kui lähiminevikus sai mitmest jõest kraav, siis nüüd töötatakse selle  nimel, et olukord vastupidiseks kujuneks,” lausus Palamuse vallavanem Urmas Astel. 

    

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus