Läbi Eesti kulgeva rattasõiduga toetatakse ellujääjaid

Pikaajaline haridustöötaja Vaike Kukk sõidab jalgrattal läbi Eesti, et toetada ühes teiste partneritega ellujääjaid ehk neid, keda on lapsepõlves seksuaalselt väärkoheldud.

„Selle kodanikualgatusega soovime toetada kõiki ellujääjaid, kes on pidanud oma lapseeas seksuaalset väärkohtlemist kogema. Aktsiooni eesmärk on aidata luua ühiskondlikku vastastikust mõistmist nii, et ellujääjad saaksid päriselt igal ajal oma vajadustest rääkida ilma hirmuta, et neid uuesti ei taasohvristataks,“ märkis Vaike Kukk, kes on ise ellujääja ning samas ka tõlkinud eesti keelde Carolyn Ainscouhg ja Kay Toon’i raamatu „Läbimurre. Abiks lapsepõlves seksuaalset väärkohtlemist kogenuile.“
„Samuti jagame aktsiooni käigus teadmist, kui tähtis on luua kvaliteetne ja kõigile kättesaadav tugiteenus, sest lapsepõlvetrauma mõjud annavad endist täiskasvanueas märku väga erinevatel viisidel,“ selgitas algatuse eestvedaja Vaike Kukk.
Lapsena seksuaalvägivalla ohvriks langenuid toetav rattasõit ja kohtumised saavad alguse 8. augustil Lõuna-Eestist ning päädivad nädal hiljem finišiga pealinnas. Iga sõidupäev on pühendatud kindlale alateemale alates lapsepõlvekogemuste mõjudest kuni täiskasvanuna sellise saladuse kandmise ja lapsevanema rollini välja.
„Igaüks, kes tunneb, et ellujäämise teema neid vähegi puudutab või kellel soov kaasa rääkida, on oodatud algatusega liituma. Seda nii aruteludes osaledes või rattasõidul kasvõi mõned kilomeetrid kaasa tehes,“ märkis Vaike Kukk. Viimast muidugi rattakiivrit  kandes ning liikluseeskirjade täitmise ja turvalisuse eest nii maanteel kui asulasisestel teedel isiklikult vastutades.
Korraldaja sõnul on taoline ettevõtmine muuhulgas ka siiras tänuavaldus kõigile töötajatele, kes igapäevaselt inimeste turvalisuse ja heaolu eest seisavad.
PPA politseikapten Kristel-Liis Kaunismaa ütles, et tegu on tänuväärt kodanikualgatusega, mis julgustab ellujääjaid iseenda heaolule mõtlema, abisaamise võimalusi otsima ja oma kogemusi jagama. Samas ollakse sel moel omakorda toeks teistelegi.
„Ühelt poolt on pikk tee käidud, sest ühiskonna hoiakud väärkohtlemise suhtes on ajapikku muutunud. Üha rohkem antakse politseile väärkohtlemise juhtumitest teada ning aina enam oskavad abivajajad ka  seda aegsasti küsida. Samas on endiselt palju vaja teha selleks, et iga laps ja täiskasvanu oskaks vägivalda ära tunda ning mõistaks, et nende elus toimuv ei ole normaalne, julgeks väljapääsu otsida ja sellest ka spetsialistidele rääkida. Mida rohkem saame avalikult ja ausalt neil teemadel arutleda, seda suurem on teadlikkus, kuidas ohte ennetada või abi saada,“ märkis politseikapten Kaunismaa.
Rattasõidu teekonnal tehakse erinevates sihtpunktides peatusi selleks, et kõigi teema vastu huvi tundvate inimestega mõtteid vahetada.
Kolmapäeval, 11. augustil algab teekond hommikul kell 9 Puurmanist, kell 14 algab Põltsamaal Kuningamäe liikumisharjumuste seminar. Kõiki oodatakse kaasa sõitma ja seminarist osa saama.
Kesk-Eesti välitööde raames toimub ennetusteemaline seminar 12. augustil Paides.

blog comments powered by Disqus