Laar soovib kaotada regionaalpoliitika

Kui Mart Laar tegi 1990. aastatel avalduse, et Eesti ei vaja põllumajanduspoliitikat, siis täna leiab Laar, et me ei vaja ka regionaalpoliitikat.

Rahvaliidu hinnangul on regionaalarengu kõige tõsisem probleem vastuolu harukondliku ja regionaalse juhtimise vahel. Väga raske on ühildada ministeeriumide harukondlikke huve regionaalsete huvidega, sest poliitiliste erimeelsuste tõttu puudub seadusandlik baas.

Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud regionaalarengu suunamise seaduse eesmärk on luua seadusandlik alus, mis tagaks regionaalsete huvide arvessevõtmise riigieelarve koostamisel ja harukondlike arengukavade koostamisel.

Tuleb tõdeda, et valitsuskoalitsioon on jätnud probleemid kohalike omavalitsuste kanda, näiteks süvendab 2008. aasta eelarve regionaalset ebavõrdsust ning vähendab oluliselt linnade ja valdade suutlikkust pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid.

Kui eelmised Rahvaliidu osalusega koalitsioonid suurendasid kohalike omavalitsuste tasandusfondi vähemalt samas tempos riigieelarve keskmise kasvuga ning kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksu määr ja kütuseaktsiisist laekuv osa kasvas igal aastal, siis tänane valitsus on kõik need meetmed külmutanud.

Lisaks tegi Reformierakond kevadel ettepaneku kaotada maavalitsused, mille tagajärjel seatakse ohtu Eesti tasakaalustatud areng, lõhutakse väljakujunenud haldusjaotus ja antakse kogu võimutäius harukondlikele ministeeriumidele.

Kajar Lember,
Rahvaliidu peasekretär

blog comments powered by Disqus