Lääne-Virumaa lõunapiirile rajati uus matkarada

Matkarada on looduslikult kaunis kohas ja asukoht on hea, kuna raja algus ja lõpp on suurte maanteede ääres. Lisaks on seal samas veel ka Seljajärv, kus matkalised end jahutamas saavad käia ja palju muud vaatamist väärivat, mida pärast väikest matka külastada.

Ühest raja otsast umbes 6 kilomeetri kaugusel on Emumäe maastikukaitse ala ja teisele poole umbes sama kaugele Jõgeva poole jääb Endla looduskaitseala. Teisest rajaotsast ei jää kaugele aga Karl Ernst von Baeri sünnikoht Piibe mõis.

Ehitusega tegelesid Noorte looduskaitseühingu ja Rohelise liikumise liikmed ning Rakke gümnaasiumi loodushuvilised.

Suurem osa matkarajast valmis

Maastikuarhitekti Maire Aimsaluga koostööna valmivad ka Seljamäe erilisi taimi tutvustavad

voldikud, mida on tulevikus võimalik Rakke vallamajast saada.

Üles on pandud teeviidad ja ka purded ning trepid on valmis. Raja äärde ehitati pinke, kus matkajad jalga puhata saaksid ning vooredel ronimise hõlbustamiseks tehti mõnda kohta lisaks treppide ka roigasrajad.

Projektiväliselt tegeldakse koos kohalike abilistega raja ehitamisega veel ka edasi, kuid Rakke abivallavanema Indrek Kõlu sõnul on põhiline valmis.

Matkalistel on võimalus ka telkida. Raja ääres küll otseselt telkimiskohti pole, kuid telgi võib üles panna sellegi poolest ja võimalus on laagrisse jääda ka lähedal asuvasse Põrgupõhja tallu, mis asub Piibe maantee ääres.

Tööd noortele jätkub

Seljamäele matka- ja õpperaja rajamine tuli kevadel päevakorda eriti just seetõttu, et see kuulub Natura 2000 alade hulka. Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse ja korrashoid.

Seljamäe matkaraja äärde jääva Edru Kaanjärves elutsevad näiteks ohustatud liikide hulka kuuluvad rohelised veekonnad ja järvel kasvavad vesiroosid, mis on samuti looduskaitse all.

Eelmisel aastal taastati noorteühinguga ka Salla mõisaparki, mis tormis õnnetult kannatada sai ja tuleval aastal võetakse võib-olla ette Baeri pargi ja Põltsamaa jõe vahelise kanali korrastamine.

EEVA PAJUMÄGI

blog comments powered by Disqus