Laager ühendab keeleõppe seiklustega

Laagris toimub varjatud keeleõpe muukeelsete ja eesti keelt kõnelevate 12-14 aastaste noorte ühiste tegevuste raames. Selliseid võimalusi pakuvad nii erinevad tutvumismängud, laagri raames korraldatavad ekskursioonid, seikluskoolitused kui ka praktiline loodusvaatlus. Näiteks seikluskoolituse käigus saavad noored õppida meeskonnas hakkama saamist, teineteise abistamist ning ühise eesmärgi nimel töötamist. Laagriõppe eemärk on aidata õppijal mõista nende ümber toimuva tähtsust ja rakendada uut õpitud sõnavara elulises situatsioonis. Laagri korraldaja, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuhi Kärt Leppik`u sõnul on oluline tekitada laagris osalevates noortes huvi ühiskonnas toimuva vastu, et nad tahaksid ja oskaksid arutleda päevakajalistel teemadel. Uue sõnavara omandamisel keskendutakse noori huvitavatele teemadele, nt. enda tutvustamine, tolerants teiste rahvuste ja rasside suhtes, tervishoid. Kärt Leppik`u sõnul väärib selle keeleõppelaagri puhul esiletõstmist väga hea koostöö Peipsi-äärsete valdadega: “Meil on väga hea meel, et vallad aitavad katta osa laste osalustasudest, kuna muidu oleks projektile omafinantseeringu leidmine väga keeruline. Kavatseme sarnaseid laagreid koostöös omavalitsustega korraldada ka tulevikus ning loodame, et selle üle on hea meel nii omavalitsustel kui ka lastel ja lastevanematel.” Peipsi Koostöö Keskuse korraldatavas laagris osaleb 40 last Peipsiäärsetest valdadest (Lohusuu, Alatskivi, Kallaste, Vara ja Haaslava). Kääriku laager on jätk sügisesel koolivaheajal Räpinas toimunud laagrile, mille ajal elasid muukeelsed lapsed eestikeelsetes peredes. Mõlema laagri peamine eesmärk on muukeelsete Peipsi piirkonna kooliealiste noorte praktilise eesti keele oskuse ja kultuurilise koostöö arendamine Eestis elavate eestlastest ja mitte-eestlastest noorte vahel. Laagri läbiviimist toetab Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus