Laager Kuremaa järve ääres

Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu korraldusel toimus keskkonnalaager Voore õpilaskodu lastele Kuremaa järve ääres. Laagris osales 20 õpilast.

Juttu oli  vee-elustikust, kalapüügist, Vooremaa järvede ja Peipsi kalastikust, kaluri elukutsest jne.

Koos Kuremaa järve kutselise kaluri Mati Kärmasega käidi järvel mõrda nõudmas. Püütud kaladest  keedeti koos  kalasupp, mis maitses hästi kõigile.

Esimese päeva lõpus korraldati  viktoriin päeval laagris kuuldu kinnistamiseks. Parimad vastajad olid Kerli, Janely  ja Monica, kes said ka laagri korraldajatelt väikesed autasud.

Teisel päeval rääkis põhjalikumalt harrastuskalapüügist ja sellega seonduvast Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni vee-elustiku spetsialist Aimar Rakko. Samuti võeti tema juhendamisel järvest erinevaid veeproove ning analüüsiti neid. 

Pärastlõunal sõideti Peipsi äärde, kus räägiti põhjalikumalt Peipsis elavatest kalaliikidest, vee-elustikust laiemalt  jne. Tehti ka paadisõit Peipsil, mille oli ette valmistanud kohalik kalandusettevõtja OÜ Kalameister.

Toimumas on  sarnased keskkonnalaagrid Pala ja Maarja õpilaskodude lastele.

Laagreid rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

i

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus