Kuus paremat õpetajat pälvisid tunnustuse

 

Teisipäeval teoks saanud maakonna haridustöötajate kokkusaamisel tunnustati kuut Jõgevamaa paremat õpetajat, eraldi tiitliga märgiti ära ka maakonna hariduse sõber.

Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Monika Aasa rääkis haridustöötajate kokkusaamisel, et tänavu on aasta õpetajate tunnustamise süsteem võrreldes varasemaga teistsugune. Enam ei valita välja parimatest parimat õpetajat ning haridustöötajaid saab  tunnustada lausa kümnes kategoorias. Sel aastal esitati Jõgevamaal tunnustamiseks õpetajaid vaid kuues kategoorias.

 

Märgake rohkem tublisid kolleege

“Ettepanekuid oli vähe. Tublisid inimesi on rohkem. Siit ka järgmiseks aastaks ettepanek märgata rohkem silmapaistvaid inimesi, kelle isiklik eeskuju aitab kaasa nii haridusasutuse kui ka õpilaste igakülgsele arengule,” sõnas Aasa.

Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli pälvis Jõgeva ühisgümnaasiumi ja algavast õppeaastast Jõgeva põhikooli keemiaõpetaja Neeme Katt. Maavalitsuse haridusnõunik Heiki Sildnik kinnitas aasta gümnaasiumiõpetajat tutvustades, et tema õpilased, kolleegid ja kool, kus ta töötab, on võitja.

“Katt on tuntud oma innovaatiliste ideede poolest, ta on pidevalt õppiv ja ennast arendav inimene. Tema saavutuste nimekiri on väga pikk. Ta on loonud ja koostanud õppevara, mis on arvestatav ka üleriigiliselt. Tema eestvedamisel käib järjepidev õppekeskkonna uuendamine ning nüüdisajastamine,” luges Heiki Sildnik aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli pälvinu iseloomustusest.

Aasta põhikooliõpetaja tiitel omistati Põltsamaa ühisgümnaasiumi inglise keele õpetajale ja eripedagoogile Marika Viksile. “Ta on eriti aktiivne propageerima nüüdisaegseid interaktiivseid õpikeskkondi, on loonud ise oma õpilastele sõnavara õppimise ja harjutamise keskkonna,” kõlas lause tema iseloomustusest.

 

Karjääriõpetus juba algklassides

Parima klassiõpetaja tiitel kuulub samuti Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetajale, selle pälvis Pille Martsik. Teda iseloomustasid kolleegid kui innovaatilist, otsiva vaimuga inimest, kes õpib ise ja soovib seda ka teiste peal katsetada. Martsik on olnud väga hea õppematerjali retsenseerija, tutvustades  enda loodud õppematerjali nii oma maakonna kui ka teiste maakondade õpetajatele, juhendanud praktikante ja olnud koolis toimiva õppenõustamiskomisjoni töö käivitaja.

Aasta klassijuhatajal, Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetajal Ive Pajol on esikohal koostöö lapsevanematega. Vanemad löövad kaasa nii pidudel, tähtpäevade tähistamisel kui ekskursioonidel. Tema õpilased osalevad aktiivselt mitmetel konkurssidel, samuti tegeleb Ive Pajo karjääriõpetusega juba algklassidest alates.

Parim lasteaiaõpetaja, Põltsamaa “Mari” lasteaias töötav Ene Järviste sai tunnustuse kätte eelmisel nädalal Puurmanis maakonna alushariduse metoodikapäeval. Ene Järviste on loonud mitmeid õppevahendeid ja mänge. Ta on ka putukate aabitsa kaasautor.

 

Hariduse sõber märkab tublisid kolleege

Kuigi uues tunnustamise süsteemis on kümme kategooriat, on sellest täiesti välja jäänud huviõpetuse valdkond. Siiski otsustas parimaid õpetajaid valinud komisjon anda tiitli ka huvihariduse õpetajale. Selle pälvis SA Põltsamaa Sport treener Lea Vilms. Ta on innustanud lapsi sportima ja häid tulemusi saavutama kehvadest treeningtingimustest hoolimata. Ta on traditsiooniliste spordivõistluste, nagu sildade jooks, Kuningamäe jooks ja heitjate ning tõukajate seeriavõistluse korraldajaks.

Eraldi tunnustuse teenis ka Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Riina Valdmets, kes märkas tublisid kolleege, esitas nende nimed parimate õpetajate tunnustamise konkursile ning võttis vaevaks kirja panna mõned read nende iseloomustamiseks. Komisjon näeb ju vaid nime paberil ning seega on hea, kui nime taga oleks ka konkreetse inimese iseloomustus. Tänuks tublide kolleegide märkamise eest anti Valdmetsale maakonna hariduse sõbra tiitel.

 

Jõgevamaa parimad õpetajad

*Aasta gümnaasiumiõpetaja — endise Jõgeva ühisgümnaasiumi, praeguse Jõgeva põhikooli keemiaõpetaja Neeme Katt

*Aasta põhikooliõpetaja — Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetaja Marika Viks

*Aasta klassiõpetaja — Põltsamaa ühisgümnaasiumis töötav Pille Martsik

*Aasta klassijuhataja — Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetaja Ive Pajo

*Aasta huvikooliõpetaja — sihtasutuse Põltsamaa Sport treener Lea Vilms

*Aasta lasteaiaõpetaja — Põltsamaa lasteaia “Mari” õpetaja Ene Järviste

HELVE LAASIK

</span>

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus