Kuus müüti hambaravihüvitisest

Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist saavad kõik täiskasvanud, ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50 protsenti arvest. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures ja see kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Soodustuse summa kehtib ühel kalendriaastal. Järgnevalt selgitaksin lähemalt kuut müüti seoses hambaravihüvitisega.

Hüvitis toimiks paremini, kui seda saaks ükskõik millise arsti juures, ja pärast haigekassalt raha tagasi.

Nii, nagu saame riigi toel Eestis väga kõrgel tasemel haiglaravi, toimib samal põhimõttel nüüd ka hambaravi, mis siiani ei ole olnud haigekassa toel kättesaadav. Ka hambaarstidel on nüüd haigekassaga leping ja kokku lepitud hinnad. Hambaravi hinnad on kliinikute lõikes üsna erinevad. Ühtne hinnakiri teenustele, mida hüvitab haigekassa, annab inimesele kindlustunde, et ta saab igal pool sama raha eest sama palju ravi.

Paljud hambaarstid ei ole nõus hüvitisega liituma.

Tänavu aprilliks saab soodustust kasutada 270 hambaravikabinetis üle Eesti. Aasta esimese kolme ja poole kuuga on jõudnud hüvitist kasutada 82 000 inimest 3,8 miljoni euro eest. Näeme, et järgnevatel aastatel sõlmivad meiega lepingu Kolmveerand kõigist hambaarstidest ja hüvitist kasutab vähemalt pool elanikkonnast.

Liiga madalad hinnad ei võimalda hambaarstil kvaliteetset ravi osutada.

Teenuste hinnakiri on üle vaadatud ja uuendatud 2018. aasta alguses ning hinnad tõusid võrreldes mullusega 19 protsenti. Hüvitis, mis toetab inimeste regulaarset suutervise kontrolli, aitab ennetada probleemide süvenemist ja tuletada arsti abil meelde suutervise põhitõdesid.

40 euro eest saab hambaarsti juures ainult toolile istuda.

Toome konkreetse näite. 80 euro eest, millest pool maksab inimene ise ja teise poole haigekassa, saab ühel külastusel tuimestuse ja kolm väiksemat hambaplommi; tuimestuse, kaks väiksemat plommi ja hambakivi eemaldamise neljal hambal; tuimestuse ja kahe hamba eemaldamise. Lapseootel naised, väikelaste emad, pensionärid ja osalise või puuduva töövõimega inimesed saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas.

40 või 85 eurost on vähe kasu, kui inimesel on suus väga tõsised probleemid.

Keerulisema hambaravi hüvitamise küsimus vajab lahendamist. Käesoleval aastal töötab haigekassa koostöös erialaseltsidega välja põhimõtted, kuidas tagada neile inimestele vajalikud teenused piisavas mahus.

Vältimatu hambaravi eest tasub alati haigekassa, see on tasuta kõigile, sh ilma ravikindlustuseta inimestele. Vältimatu abi vajaduse otsustab arst. Selle alla kuuluvad ka tugevas põletikus hamba väljatõmbamine, mädakollete avamine jm. Vältimatut abi ei osuta aga iga hambaarst ja enne külastust tuleks seda kontrollida.

Hüvitist ei peaks jagama kõigile, vaid ainult neile, kes seda kõige enam vajavad.

Hambaravi on kahtlemata kulukas. 40eurone hüvitis on mõeldud selleks, et eelkõige need, kes ei ole just majanduslikel põhjustel käinud ammu oma suu tervist kontrollimas, nüüd seda teeksid. See on esimene samm, et teha kindlaks, milline on olukord, tuletada meelde põhitõed ja alustada vajadusel raviga.

KAIDI KASENÕMM, Eesti Haigekassa kommunikatsioonispetsialist

blog comments powered by Disqus