Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetrasside ehitus. Mahutite, septikute ja biopuhastite paigaldus.

Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetrasside ehitus. Mahutite, septikute ja biopuhastite paigaldus. Puistematerjalide müük. Pinnasetööd. Tel 513 1123. www.ulesoo.ee