Kuuemooduline koolitusprogramm suunab rohkem personalile mõtlema

Septembris stardib kuuemooduline personalijuhtimise koolitusprogramm, milles keskendutakse töötajate värbamisele, hoidmisele ja arendamisele. Jõgeval toimuv koolitus on ennekõike mõeldud maakonna ettevõtete juhtidele, personalijuhtidele ja neile, kes kujundavad personalijuhtimise põhimõtteid.


Koolituse korraldaja, PersonaliDisain OÜ tegevjuht Hanna Jõgi sõnas, et varem Viljandi- ja Tartumaal toimunud koolitused on maakonnas heaks viisiks, kuidas personalijuhtimise teemadel teadlikkust tõsta.
Seda, kus ettevõtjatel enim teadlikkusest puudu jääb, üheselt öelda ei saa. „See sõltub ettevõttest. Kui on mõni suurema tööjõuvoolavusega ettevõte, siis tuleks vaadata näiteks sisseelamisprogrammi ülesehitust ja seda, kuidas tagasisidet antakse. Seal, kus kaadrivoolavust praktiliselt polegi, võib olla probleemiks see, et tulemusi ei tule nii hästi,“ rääkis Hanna Jõgi.

Personal on ressurss, mis bilansis ei kajastu

Tihti ei ole personalijuhtimine aga üldse prioriteetne. „Mulle meeldib öelda, et inimesed on ettevõtte põhivara, mis bilansis ei kajastu. Kui võtta sellest lähtuvalt, siis inimene on meie kõige olulisem ressurss, millega üldse ettevõte saab tulemust teha. Ja kui jätame nende eest hoolitsemise teise- või kolmandajärguliseks, siis on ettevõttel ühel hetkel väga raske tagada head finantstulemust, jälgida, et tooted välja läheksid ja kliendid teenindatud oleksid. Igal juhul on personalijuhtimine valdkond, kuhu peab tähelepanu rohkem pöörama,“ nentis Jõgi.
Aina enam tuleb ettevõtjatel tähele panna, et tööturule on sisenemas uus põlvkond, kelle ootused on täiesti teised. Ja nendega tuleb arvestada. „Paratamatult tuleb uus põlvkond kiiresti peale ja on teistsuguste ootustega. Kui veteranide põlvkonnal oli elu jooksul 1–2 töökohta, siis iga põlvkonnaga on see kahekordistunud. Praeguseks on Z-põlvkonnal, keda on tööjõuturul väga palju, elu jooksul 15–30 töökohta. Ettevõtete juhid, kes praegu ette ei mõtle, on ühel hetkel väga raskes seisus. Muutus on toimumas ennekõike juhtimiskultuuris,“ sõnas Jõgi.
„Noorte juhtide põlvkond saab sellest aru, aga raskem võib olla pikka aega juhipositsioonil olnutel. Paratamatult kohtab suhtumist, et ennekõike peavad ennast muutma töötajad, aga mitte juht. Juhid peavad võtma arvesse, kuidas uue põlvkonnaga toime tulla ja planeerima tegevusi lähtuvalt sellest,“ ütles Jõgi.

Noored tahavad olla võrdsed partnerid

Mida siis uus põlvkond ootab? „Ennekõike ausat suhtlemist ja võrdset kohtlemist. Pigem ootavad nad suhtumist, et on ettevõttes partnerid, nad soovivad, et neid kuulatakse, jagatakse infot ja antakse suhteliselt palju iseseisvust. Neid tuleks kaasata, tagasisidestada, arendada. Kogu pehmem pool, mis toidab inimeste sisemist motivatsiooni, on oluline,“ rääkis Jõgi uue põlvkonna ootustest.
Värbamise ja planeerimise moodulis pööratakse tähelepanu ka sellele, millistes positsioonides saaks kasutada näiteks puuetega inimesi või tööd jagada majast väljapoole. Lisaks viimasel ajal populaarseks muutunud tööampsudest. „Kõike seda peavad tööandjad järjest enam teadvustama, et tööampsud ja projektipõhised tööd on olemas. Tihtipeale kiputakse neist rääkides olema ebakindlad, aga tegelikult on see alternatiivne viis, mille teadlikkus aina enam tõuseb,“ sõnas Jõgi.
„Eelkõige on koolitus suunatud neile ettevõtetele, kus personalijuhti majas ei ole. Ehk kes on piisavalt suured, et tunnevad vajadust personalijuhtimise süsteemide osas mõtteid vahetada. Me ei räägi koolitustel niivõrd juhi personaalsest arengust, vaid sellest, kuidas ettevõttesisest personalijuhtimissüsteemi üles ehitada, mille peale mõelda,“ rääkis Jõgi. Varasemad kogemused näitavad, et enamasti on huvi tuntud just töösoorituste hindamise ja tulemuste juhtimise osas.
„Räägime palju erinevatest võimalustest küll loengu vormis, aga tahame ka sisse tuua praktilist, mis aitaks osalejatel läbi mõelda, kuidas seis tema organisatsioonis on. Lisaks pakume näpunäiteid, mida saab oma töökeskkonnas rakendada,“ ütles koolitaja.
Koolitusprogrammi saab registreeruda 8. septembrini, lisainfo on leitav Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse kodulehelt (www.jaek.ee). Esimene koolituspäev toimub Jõgeva kultuurikeskuses juba 15. septembril, mil teemaks töötajate hoidmine ja strateegia. Personalijuhtimise koolitusprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus