Kuue kuuga on EAS toetanud uusi ideid 2,54 miljardi krooniga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on tänavu esimese poolaasta jooksul toetanud uusi ideid enam kui 2,54 miljardi krooniga.

iii

Rahaliselt on enim toetatud tehnoloogia arenduskeskuseid, ettevõtete tootearendusprojekte, investeeringuid külastuskeskkonda ning kohalike avalike teenuste arendamist. Heameel on tõdeda, et käesoleva aasta kuue kuuga oleme suutnud rohkem investeerimisotsuseid teha kui kogu 2008. aastal kokku. 

EASi 2009. aasta investeeringute kogumaht on viis miljardit krooni. Esimese poolaasta tulemused annavad kindluse, et suudame Eesti majanduse jaoks vajalikud ressursid tõhusalt rakendada.

Ettevõtete tootearenduse- ja tehnoloogia võimekuse arendamisse on poole aasta jooksul investeeritud ligi 1,2 miljardit krooni. Juuni alguses said investeerimisotsused kaheksa tehnoloogia arenduskeskust kogumahus 904 miljonit krooni. Toetatud tehnoloogia arenduskeskustesse on kaasatud ligi 100 Eesti ettevõtet, kellele luuakse eeldused, et neist saaksid uue majanduskasvu tingimustes suurimad tõusjad. Ettevõtete tootearendusse oleme esimesel poolaastal investeerinud 220 miljonit krooni ning selle toetuse abil on viimaste aastate jooksul välja töötatud mitmeid välismaal edukaks osutunud tooteid ja teenuseid. Näitena võib nimetada ASi Regio mobiilse positsioneerimise teenused, mis on täna esindatud kõigis maailmajagudes. Meditsiinivaldkonnast oleme toetanud näiteks Cellin Technologies OÜ nn rakuteraapia projekti, mis aitab vigastusi ravida inimeselt endalt võetavate rakkudega. Crystalsol OÜ töötab aga välja päikesepatareisid, mida saaks kasutada ka aknasirmina ja kardinana ning mille eesmärgiks on katta soodsalt ja mugavalt oluline osa maja olmeenergiatarbest.

Ettevõtluskeskkonna arendamisse oleme esimese poolaasta jooksul investeerinud 500 miljonit krooni . Enam kui poolesaja miljoni krooniga toetasime Tehvandi staadioni rekonstrueerimist multifunktsionaalseks aastaringse kasutusega rahvusvaheliseks spordi- ja turismikompleksiks. 2010. aasta lõpuks peaks Tehvandi staadion olema välja arendatud rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamise nõuetele vastavaks kompleksiks, mis suudab kvaliteetselt teenindada vähemalt tuhandet külastajat ööpäevas.

Kohaliku elukeskkonna parendamisse investeerisime poole aastaga 450 miljonit krooni. Suurimat  toetust saanud projekt oli Haapsalu Kultuurikeskuse rekonstrueerimine, mille tulemusena renoveeritakse kultuurikeskus täies mahus ja uuendatakse kõiki tehnosüsteeme, rajatakse tuletõrjeveehoidla  ja viiakse läbi heakorratööd.

Eesti – Läti programmi raames investeerisime esimese poolaasta jooksul 185 miljonit krooni.

Ekspordivõimekuse suurendamist ning rahvusvahelistumist oleme toetanud 90 miljoni krooniga, sellest suurima mahuga tegevus oli 66 miljoni krooniga ettevõtete eksporditurunduse toetamine.

Üle 60 miljoni on esimese poolaasta jooksul investeeritud turismisektori arendamisse, sh 33 miljonit krooni Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamiseks. Korraldatud on lõpptarbijatele suunatud reklaamikampaaniad Saksmaal, Lätis ja Leedus, mais  toimus Soomes Eestit tutvustav vabaõhuüritus “Viro kutsuu kylään!” ehk “Eesti kutsub külla!”.

Aasta esimeses pooles viisime läbi tööstusettevõtjate tehnoloogia investeeringute programmi teise taotlusvooru, mille osas teeb EAS juuli kuu jooksul investeerimisotsused kogumahus 315 miljonit krooni.

iii

ERKI PEEGEL, EASi turundus- ja kommunikatsiooniüksuse direktor

blog comments powered by Disqus