Kutsun erakondi raskustes perede toetamisega kiirustama

Esmaspäevasel Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil palus IRL teistel parlamendierakondadel esitada ettepanekuid ühisesse raskustes perede toetamise seadusse.

On väga oluline, et saaksime tänases sotsiaalses olukorras kiiresti edasi minna seadusemuudatustega, millest oleks reaalselt kasu raskustesse sattunud perekondadele. Ootame erakondadelt riigimehelikkust: esitatud ettepanekutele tuleb leida ka realistlik rahaline kate, samas saab osa asju paremaks või paindlikumaks muuta ka bürokraatlikus korralduses.

iii

IRL on oma ettepanekuid Riigikogu suures saalis juba tutvustanud, nüüd minnakse nende aruteluga edasi komisjonis.

Kõige raskemas olukorras on täna töötud lastega pered, sest laste vajadused on ju ikkagi väga suured. Seetõttu on meie ettepanekud keskendunud nii sellele, et lastega töötajad oleksid tööturul tänasega võrreldes rohkem kaitstud, kui sellele, et nad ei kaotaks nii kergesti oma tööd.

Tuleb üle vaadata, mida saame kohe parandada juba raskustesse sattunud perede igapäevase toimetuleku toetamises, samuti tuleb hea seista selle eest, et lapsevanemad saaksid kiiremini tööle tagasi.

IRL paneb ette muuta töölepinguseadust, et maksta kõrgemat palgatoetust lapsevanemate töölevõtmiseks, vabastada elatisraha saajad tulumaksu maksmisest ning viia sisse uus, kogukondliku töölepingu vorm.

iii

LIISA PAKOSTA, Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, IRL

blog comments powered by Disqus