Kutseõppeasutuste nõukogud muutuvad nõukodadeks

Kui riigikogu uue kutseõppeasutuste seaduse vastu võtab, muutuvad kutseõppeasutuste nõukogud juba tänavu 1. septembrist nõukodadeks.

Haridusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsleri Mart Laidmetsa sõnul on seadusemuudatuse eesmärgiks kooli parem sidustamine tööjõuturu vajadustega. Kutseõppesüsteem võtab tema kinnitusel eeskuju rakenduskõrgkoolidest.

Haridusminister Jaak Aaviksoo ütles, et kui kooli õppenõukogus on klassikaliselt õppealajuhataja ja õpetajad, siis kutseõppeasutuste nõukogudes peaksid olema tööandjate esindajad. “Meil tuleb kutseõppeasutuste seaduses põhimõtteline muudatus. Praegu on nii, et noor õpib kutseõppeasutuses, ta lõpetab selle kooli ja saab lõputunnistuse, kuid ei saa kutsetunnistust. Tahame muuta süsteemi selliseks, et kutseõppeasutuse lõpetanud noor saab ka kutsetunnistuse. Seega peaks ta olema tööjõuturul konkurentsivõimelisem, ehk tal on tööandja tunnustatud kvalifikatsioon.”

Üldine suunitlus on ministri sõnul muuta kutseõppeasutuse õpingud veel praktilisemaks, kui nad seni on. Seaduseelnõu on riigikogu kultuurikomisjoni menetleda.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus