Kutseõppeasutused tutvustavad end põhikooliõpilastele

Tosin Eesti kutseõppeasutust tutvustavad õpetatavaid erialasid, koolide esindajatelt saab küsida lisainfot. Iga kutseõppeasutus on väljas oma boksiga. Kultuurimaja teise korruse kammersaalis on avatud ka Jõgevamaa kõikide gümnaasiumide boksid.

Jõgevamaa Nõustamiskeskuse karjäärinõustajate juhendamisel saab teha kutsevaliku teste. Kohal on Jõgevamaa Tööhõiveameti esindajad.

Suupisteid pakuvad Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli õpilased.

Samasugune infopäev toimus ka täpselt aasta eest. Jõgeva maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna Heiki Sildniku sõnul oli õpilaste huvi pakutud teabe vastu suur. Sildnik avaldas lootust, et noored kasutavad ka sel aastal suurepärast võimalust tutvuda lähemalt kutseõppeasutuste õppekavadega ning ka leiavad meeldivaid ja perspektiivseid erialasid.

Koolinoorte kutsevaliku-alase infopäeva korraldavad Jõgeva Maavalitsus ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

Kutseõppeasutustest võtavad üritusest osa Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Luua Metsanduskool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Paide Kutsekeskkool, Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool, Rakvere Kutsekeskkool, Räpina Aianduskool, Tartu Kutsehariduskeskus, Türi Tehnika- ja Maamajanduskool, Väike-Maarja Õppekeskus, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus