Kutseliste kalurite jaoks pole midagi muutunud

Keskkonnaameti moodustamisega pole kutseliste kalurite jaoks korralduslikult midagi muutunud, sest keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi senist kalanduse korralduse süsteemi pole muudetud.

Kutselise kalapüügiga seonduv on endiselt põllumajandusministeeriumi haldusalas.  Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve  ning Ida-Viru-, Jõgeva-, Tartu- ja Põlvamaa väikeveekogude kutselise kalandusega tegeleb endiselt Jõgeval Ravila tänavas asuv põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna kalapüügi ja andmete analüüsi büroo Jõgeva keskus. Ka  ei ole muutunud selle büroo isikkoosseis.

Küll ei tegele see keskus harrastuskalapüügi probleemidega ehk nende küsimustega, millega tegelesid varem keskkonnateenistused.

Viimasel ajal on mitmed harrastuskalastajad pöördunud just põllumajandusministeeriumi Ravila tänava keskusse. Keskkonnaamet on avaldanud oma kontaktid, kust kõik harrastuskalastajad oma küsimustele saavad vastused.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus