Kutselised kalurid tutvusid toetuste taotlemise võimalustega

Kolmapäeval Mustvee kultuurikeskuses peetud  õppepäeval  tutvustas PRIA peaspetsialist Angela Annilo  Peipsi-äärsetele kutselistele kaluritele Euroopa Kalandusfondi  meedet 2.2, mis võimaldab taotleda raha kalalaevade nüüdisajastamiseks ja tehnoloogiliseks täiustamiseks.  Koolituse korraldas Peipsi Kalurite Ühingu  esimees Priit Saksing.

PRIA peaspetsialist Angela Annilo märkis, et meetmest 2.2 võivad raha taotleda äriühingud või äriregistrisse katud füüsilisest isikust ettevõtjad. “Vajalik on aga kalapüügiluba siseveekogul ja kalalaeva olemasolu kas omanduses või liisingu alusel. Meetmest võib raha taotleda  näiteks laeva keretöödeks, mootoriruumi ümberehitamiseks, side- ja navigatsiooniseadmete muretsemiseks, päästevahendite ostmiseks ja mitmeks muuks otstarbeks,” lisas ta.  Annilo sõnul on 2011. aastal meetme 2.2 raames eraldatud  320 000 eurot, milleks praeguseks on kasutatud 252 000 eurot.

“Angela Annilo  on tänavu suvel ja sügisel esinenud kutselistele kaluritele ja teistele kalandusteemadest huvitatud isikutele viiel õppepäeval, mis on toimunud kaks korda Alajõel, Kasepääl, Kallastel ja Mustvees. Kokku on teda kuulamas olnud üle poolesaja inimese, mis tõestab,  et huvi kalandusalase enesetäiendamise vastu on vajalik ja suureneb,” teatas  koolituse korraldaja Priit Saksing.

Mustvees peetud õppepäevalisi tervitas ka linnapea Urmas Laur, julgustades ja ergutades neid projekte kirjutama. “Projekti kirjutamine pole küll lihtne, kuid  kui pingutada, siis kindlasti tulemusrikas. Ka Mustvee kultuurikeskus, kus õppepäev toimus, on nüüdisajastatud suuresti projektirahade toel,” lisas ta.

Koolitusel  kohtus kalandusinimestega ka riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk, kes toonitas, et Peipsi kui suuruselt  Euroopa neljanda järve teemaatikale tuleb senisest rohkem tähelepanu pöörata. “Tarvis on kalurid kindlustada aastaringse tööga,” rõhutas ta.

“Aivar Kokk on riigikogu liikmena Peipsi äärsete probleemide vastu reaalset ja tõsist huvi tundnud,” märkis tunnustavalt  Priit Saksing.

“Kuulsin koolitusel rohkesti olulist ja uut teavet, mida ettevõtte töötajatele  kindlasti ka edastan,” ütles Kasepää vallas tegutseva firma Omedu Rand esindaja Olev Kivi.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus