Kutselised kalurid pidasid uue püügihooaja eel nõu

 

Kasepääl Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) kontorihoones toimunud nõupidamisel informeeriti Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel püüdvaid kutselisi kalureid mitmetest alanud püügihooajale iseloomulikest asjaoludest ja korraldustest. Peipsi Kalurite Ühing määratles aga hiljuti Alajõel peetud koosolekul seisukohad, millega pöördutakse kalandustemaatikaga tegelevate riigiasutuste poole.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja teavitas, et haugipüügi kvooti on suurendatud kümne tonni võrra  — saja viiekümne viielt tonnilt saja kuuekümne viiele tonnile. 1. septembrist kuni 20. oktoobrini kestab põhjanoodaga püük, kuid ahvenapüügi kvoot on enne seda perioodi täis saamas.

“Alanud püügihooajaga ja Peipsi-äärse kalanduse tervikliku arenguga seotud küsimusi arutas Alajõel peetud koosolekul hiljuti ka Peipsi Kalurite Ühing. Nõupidamisest oli võimalik osa võtta kõigil kutselise kalapüügiga tegelevatel isikutel. Paljud olidki kohale tulnud ja ütlesid välja oma seisukohad. Mõttevahetusele tuginedes pöördume mitmete ettepanekutega  riigiasutuste poole,” ütles organisatsiooni esimees Priit Saksing.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus